30 augustus 2006

Canadese populieren worden geveld

 Enkele bezoekers tijdens de inloopmiddag.dscf8685  De komende maanden worden in de Ooijpolder veel Canadese popu­lieren geveld. Staatsbosbe­heer heeft vandaag tijdens een inloopmiddag in de Werk­schuur uigelegd waarom. De  populieren zijn oud en kaprijk. Nadat ze gekapt zijn, worden de bomen versnip­perd en in de energiecentrale in Cuijk verbrand. De Canadese po­pulieren passen niet meer in de huidige visie op het landschap en maken ruimte voor soorten die hier van nature thuis horen. Dit heeft wel tot gevolg dat het gezicht van de polder behoorlijk zal veranderen. Zo verdwijnen de populieren bij de Oude Waal en bij de Bisonbaai. De populieren, welke tussen de Bisonbaai en de Waal staan, blijven wel staan. De rest, aan de kant van de Ooijse Bandijk/Erlecomsedam, zullen verdwijnen. Ook zal het bos tussen de Spruitenkamp en de Prins Mauritsstraat uitgedund worden, terwijl ook populieren achter de sportvelden bij de Kempkes zullen verdwijnen. Morgen zal al met de eerste werkzaamheden worden begonnen.zie de foto's van (een aantal van) de betreffende bomenrijen.


Het kappen gebeurt nu, voor­dat de bomen doodgaan en ge­vaar kunnen opleveren. Soms beginnen de bomen al tekenen van verval te tonen en raken steeds meer in de fase van afta­keling anderen zijn al dood. De aftakeling is onder andere te zien aan de dunner wordende boomkronen. Door de kapwerk­zaamheden op de verschillende locaties te combineren en in één periode uit te voeren, worden de kosten van het kappen laag gehouden.
Na het kappen worden de bo­men en takken onmiddellijk af­gevoerd. Zo wordt voorkomen dat bij hoogwater de bomen en takken wegdrijven. Dit zou ge­vaar op kunnen leveren voor scheepvaart en dijken.
Wandelaars kunnen enige hin­der ondervinden de bomenkap. Uit veiligheidsoverwegingen is het beter om niet in de omge­ving van de kapwerkzaamheden te komen.
Het kappen kan vanwege de kans op hoogwater niet in de winter plaatsvinden. Ook het voorjaar is wegens de dan broe­dende vogels geen goed tijdstip. Daarom vinden de werkzaamhe­den in september plaats.
.