29 augustus 2006

Feestelijke opening landschapstuin

 

Dinsdagmiddag heeft de Groninger dichter, Driek van Wissen,   verkozen tot Dichter des Vaderlands, samen met Machteld Versnel, de voorzitter van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, de openingshandeling verricht van de nieuwe miniatuurlandschapstuinen bij het informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap te Beek. (Beekse “Madurodam”.) Het gaat hier om het Groningse terpenlandschap en het  Zeeuwse landschap met daarin de op schaal nagebouwde Zeeuwse bomendijken. zie de foto’s.

dscf8490

 

LANDSCHAPPEN De Terp van Marsum op schaal nagemaakt in Beeks ‘Madurodam’

Door THED MAAS (Bron: De Gelderlander)

BEEK
?? Dichter des Vader­lands en Groninger, Driek van Wissen, opent vandaag in het ‘landschap-Maduro­dam’ in Beek een miniatuur van het terpenlandschap.
Daarmee is de serie compleet: alle typisch Nederlandse land­schappen zijn vanaf vandaag te zien in het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap bij Das en Boom op de Wyler­berg in Beek.
Eerder al werden hier negen landschappen- op- schaal nage­maakt: van het typisch Limburg­se landschap met vakwerk hui­zen tot de befaamde Tuunwal­len van Texel. Met het Groning­se terpenlandschap en het Zeeuwse ‘ bomendijkenland­schap’ ( vandaag ook geopend) is de serie compleet. „ Nergens an­ders ter wereld komen zoveel verschillende landschappen voor als in Nederland”, zegt Va­lentijn te Plate van het Informa­tiecentrum.
„ Daarom ook is nergens te we­reld de lijst met bedreigde die­ren- en plantensoorten zo groot als in Nederland. We hebben er 650 op de lijst staan: door de ruilverkaveling is veel mooi landschap weggevaagd en daar­mee de leefomgeving van plant en dier.”


Van de echte terp is nog maar een fractie over

Voor het Groningse miniatuur­landschap stond de terp van Marsum model. Op de terp staat een kerk uit 1506; aan de omrin­gende dijken liggen enkele boer­derijen. De terp werd opgewor­pen in 300 voor Christus. De zee­spiegel steeg toen: de bevolking maakte van grond vluchtheu­vels. Die groeiden in de loop der eeuwen uit te terpen of wierden zoals ze in Groningen heten.
Overigens is de terp van Mar­sum slechts een fractie van wat het geweest is. Delen werden af­gegraven; de vruchtbare grond verkocht.
Voor het Zeeuwse miniatuur stond een deel van Walcheren model, een gebied zuidelijk van de Nisse. Dat bleef gespaard tij­dens de watersnoodramp van 1953. Het is een poldergebied waar de dijken met bomen be­plant  werden. Ook in Zuid- Beve­land en Zeeuws- Vlaanderen ko­men deze dijken voor. In dit landschap ( zonder bossen) ko­men holenduif en groene specht voor.
Het informatiecentrum, dat in­middels twee jaar bestaat, wil Nederland op z’n mooist laten zien.

Het informatiecentrum Neder­lands Cultuurlandschap, Rijksstraatweg 174, Beek- Ubbergen is op woensdag en zondag van 10 tot 17 uur open. Bel: 024- 6842204.


Uitnodiging voor de pers

 

Dichter des vaderlands opent miniatuurlandschap

Feestelijke opening nieuwe landschapstuinen in Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap

 

Met genoegen nodigt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap u uit voor de feestelijke opening van twee nieuwe miniatuurtuinen in haar Informatiecentrum. De opening zal plaatsvinden op dinsdag 29 augustus om 15.30 uur.

Dichter des Vaderlands en Groninger, Driek van Wissen, zal de openingshandeling van een van de nieuwe miniatuurtuinen –  het adembenemende Groningse terpenlandschap – verrichten. De opening van de op schaal nagebouwde Zeeuwse bomendijken vindt plaats door Machteld Versnel, de voorzitter van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

 

Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap toont Nederland op z’n mooist, maar wil bovenal inspireren ons hele land weer mooi te maken en zorg te dragen voor een goede toegankelijkheid. Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap toont een nieuwe visie op het Nederlandse agrarisch cultuurlandschap. Dit landschap kan niet alleen bogen op een millennia-oude geschiedenis, maar bezit ook een unieke erfgoedwaarde en is zeer waardevol voor biodiversiteit en recreatief medegebruik. Het Informatiecentrum laat deze waarden zien en geeft een beeld van de positieve kanten van en nieuwe kansen voor de moderne agrarische bedrijfsvoering.

 

Recent is ons Informatiecentrum uitgebreid met twee nieuwe miniatuurtuinen. Het Informatiecentrum bestaat nu twee jaar. Veel gehoorde opmerking betrof het ontbreken van met name het Groningse en het Zeeuwse landschap. Toegegeven, de Zeeuwse bomendijken en oeroude Groninger Wierden zijn zo zeer vergroeid met de ontstaansgeschiedenis van ons land dat zij niet mogen ontbreken tussen de roemruchte parels in het landschap die al in het informatiecentrum aanwezig waren.

 

Voor meer informatie: 024-684 22 94