22 augustus 2006

Ooijse KBO op de bres voor behoud brievenbus

 dscf6480a  

De Ooijse KBO is op de bres gesprongen voor het behoud van de brievenbus in de prins Willem Alexanderstraat. Sedert enige tijd hangt daarop een aankondiging van TPG-post, dat de brievenbus verplaatst zal worden naar Reiner van Ooiplein 23 in Ooij (dit is de bestaande bus bij de Spar) hetgeen inhoudt, dat er nog maar een brievenbus in ooij overblijft. Aan de Prins Willem Alexanderstraat staan veel seniorenwoningen en de KBo vreest dan ook, dat het ter post bezorgen van een brief voor de oudere bewoners een probleem zal gaan worden.

 


 

MINDER  MOBIELE OUDEREN DE DUPE VAN VERDWIJNEN BRIEVENBUS

In Ooij in de Prins Willem Alexanderstraat gaat de brievenbus verdwijnen aldus een mededeling, die door TPG op de postbus is geplakt. Deze brievenbus bevindt zich in een wijk met veel ouderen, die nu een gang naar de kern van het dorp moeten maken om hun briefje, kaartje ed. in de brievenbus te deponeren. Dit besluit betekent, dat in Ooij slechts één brievenbus resteert, namenlijk die bij supermarkt de Spar.

Het is onbegrijpelijk, dat juist in een tijd waarin door de gemeente alles in het werk wordt gesteld om de oudere mens beter van dienst te kunnen zijn de TPG meent, waarschijnlijk op grond van efficiency, lukraak brievenbussen op te moeten heffen.

De bewoners van deze wijk reageren furieus op dit bericht. Zij zijn vooral geraakt door het feit, dat medeling wordt gedaan middels een simpel briefje op de gewraakte brievenbus, zonder de mening van de mensen in de wijk te polsen. Ook zij begrijpen, dat in deze tijd van zware concurrentie TPG moet werken aan verbetering van hun positie. Maar dat dit nu juist gepaard moet gaan met verslechtering van de TPG service aan een zwakkere groep uit de samenleving valt helemaal verkeerd bij deze groep.

De Katholieke Belangenorganisatie Ouderen (KBO) afdeling Ooij zal dan ook contact opnemen met "Tante Pos" om te trachten het besluit van TPG om deze brievenbus op te heffen ongedaan te maken.

 

Katholieke Belangenorganisatie Ouderen

Afdeling Ooij