21 augustus 2006

Jubilarissen schutterij Eendracht Ooij

 

 Na
afloop van het koningschieten zondagavond in Ooij, heeft Wim Heinen,
voorzitter van schutterij Eendracht te Ooij 4 jubilarissen in het
zonnetje gezet. Een van hen, Frans Huisman, 50 jaar lid, werd tevens
benoemd tot erelid van de vereniging. De overige jubilarissen zijn Jan
v.d. Brink, 60 jaar, Jo Groothuizen, 50 jaar en Frans Verstege, 25 jaar
lid. Twee leden, welke niet aanwezig konden zijn, worden op
kermiszondag gehuldigd. zie de foto's
 dscf6448

 


 

Spannende Schuttersdag in Ooij.

Marian Thomassen koningin en Jordy Meurs Prins.

Op een vogel schieten en dan nog koning(in) worden ook, vonden de
mensen eeuwen geleden al spannend. Als we de schrijvers van het boek
"Schutters in Holland" mogen geloven, dan maakt Homerus uit de Griekse
Oudheid al melding van "het schieten op een levende duif" (blz. 25).
Later, waarschijnlijk na de Kruistochten ongeveer 1000 na Christus,
werd het via een kleuriger vogel, het papegaayschieten. "De winnaar van
de wedstrijd werd koning. Wist hij drie keer achtereen de vogel te
schieten, dan werd hij keizer. De schutterskoning werd betrokken bij
het bestuur van het Gilde en hij genoot allerlei, van plaats tot plaats
verschillende voorrechten. Bij het onthalen van zijn medebroeders kwam
de koning echter soms op zulke hoge kosten, dat daaraan van stadswege
paal en perk werd gesteld." Hoe herkenbaar is dit voor ons Ooijsen.
Immers in de statuten staan bijna vergelijkbare voorschriften en om te
kunnen voldoen aan de koninklijke plichten, het onthalen van de
broeders, (en inmiddels ook zusters), springt de schutterij bij met een
bedrag uit de Eendrachtskas. Dit bedrag wordt op de
kermismaandagochtend met veel ceremonieel en met een toespraak door de
voorzitter overhandigd. Over traditie gesproken! Maar zondagochtend 20
augustus, was het nog niet zo ver. Alleen de vrijwilligers van de
schietgroep hadden zich al een paar dagen uit de naad gewerkt om het
ritueel, want dat is het eigenlijk, feilloos te laten verlopen, want je
schiet toch maar met scherp. Eerst de rondgang door het dorp, en
vervolgens, ontvangst van de genodigden o.a. Erevoorzitter Jan Reijnen,
de Ereleden, de Raad van Toezicht, de Geestelijk Adviseur, pastoor van
Mil en namens het gemeentebestuur waren wethouder Leidy van der Aalst
en burgemeester Wilbers present. De weergoden waren nog wat met elkaar
aan het stoeien, de Romeinse regengod Pluvius dreigde te winnen, maar
na een blik van verstandhouding van pastoor van Mil met Sint Hubertus
en Maria, bleken Pluvius en ook de Heilige van de agrariërs, Sint
Isidorus, te moeten inbinden, zij het niet helemaal, want de regenkraan
kon niet helemaal dicht omdat ook in de hemel tegenwoordig een heleboel
dingen zijn uitbesteed tot aan de hel aan toe, zou je soms zeggen.

Af en toe wat nattigheid dat maakt de geesten wat soepeler en vooral
kon je dat merken toen het er echt op aan kwam bij het koning- en
prinsschieten. Veel jeugdigen hadden ambitie, het voorlaatste schot was
voor onze huidige prins Tim van de Griend, maar de echte voltreffer was
voor zijn opvolger Jordy Meurs. Bij het koningschieten, leek het wel
politiek, iedereen leek zijn kruit droog te willen houden, zelfs de
voorzitter Wim Heinen, doorgaans toch goed geïnformeerd, gaf voor van
niets te weten. Een duidelijke verrassing uiteraard, toen aanvankelijk
alleen twee dames aantraden, Marian Engelen, die ook al een paar keer
de koningsvogel aan een ander moest laten, Nelleke Engelen, na enige
aarzeling, ook haar man Sjaak Engelen, vervolgens duidelijk en beslist
Marian Thomassen de Haan, na enig wijfelen haar man Toon Thomassen en
net voor het scheiden van de markt voorzitter Wim Heinen. Hij had het
met zijn vrouw ook voor elkaar en je moet hooien als de zon schijnt,
zeggen ze wel eens. Dus de onverwachte weelde van 6 kandidaten voor het
koningschap. Zij streden als schuttersbroeders en zusters, sportief,
maar gaven elkaar geen duimbreed toe. Allemaal wilden ze "hem hebben",
de gretigheid straalde er van af. Wim Heinen dacht hem bijna aan de
grond te hebben, maar kordaat deed de nieuwe koningin precies wat een
kampioene moet doen, alles in een keer en pats, de vogel was de hare.
Een gejuich, een hoera, een lang zal ze leven, een vendelhulde, alle
opgekropte spanning zocht zijn weg in uitgelatenheid. Juist voordat
Sint Isidorus echt zijn zin kreeg met een flinke bui, kon het
gezelschap aan de schuttersmaaltijd, eveneens een eeuwenoud gebruik.
Een van de bekendste schuttersmaaltijden is de Braspenningmaaltijd,
geschilderd door Cornelis Anthonisz in 1533 (blz. 81). Na het eten,
uitstekend verzorgd door de Sprong, was het nog een tijd goed toeven
onder elkaar. Intussen huldigde de voorzitter een aantal jubilarissen.
Jan van den Brink, erelid en 60 jaar schutter en nog steeds in uniform.
Voor hem is het schutter-zijn een soort levenselixer, op kermissen
ontbreekt hij nooit en iedereen weet als Jan niet komt dan is hij echt
ziek. Koningin Wilma speldde hem de gouden medaille op. Johan
Groothuizen, is al 50 jaar vendelier voor de Eendracht en komt altijd.
Hij werd ere-lid en kreeg de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Frans
Huisman was eveneens 50 jaar lid, en door omstandigheden, juist geen 50
jaar vendelier. Ook hij kreeg het ere-lidmaatschap aangeboden,
vergezeld van een prachtige oorkonde. Tenslotte was last but not least,
good old Frans Verstege 25 jaar lid van de Eendracht, samen met zijn
broer Emiel. Deze laatste kon er nu helaas niet zijn, dat wordt dus
kermis en ook een extra pilsje wisten de omstanders. Frans doet als lid
van het bestuur van de schietgroep veel goed werk, zowel bij de
administratie als bij het technische klusgebeuren bij banen en
schietmasten. Als er meer van dit soort mensen op de wereld zouden zijn
dan zou deze er heel anders uitzien. Zilveren medaille dus en voor alle
dames een bloemetje, want zonder medewerking van het thuisfront gaat
het echt niet. De aanwezigen kwamen toch op het podium "even langs"om
te feliciteren en daarna kon feest van onbezorgdheid, stille hoop voor
het Europees Koningschieten en een fijne kermis, beginnen. Het duurde
tot in de kleine uurtjes.

Majesteiten gefeliciteerd, mensen bedankt. Aan jullie ligt het dat
het zo fijn is om schutter te zijn. Gerard Karnebeek (pers)officier
Schutterij Eendracht Ooij.

 

Persbericht Jan Reijnenbokaal schutterij Eendracht
Ooij.

 

Op de schuttersdag op 20 augustus is ook gestreden om de Jan
Reijnenbokaal via het schieten op de wip.

 

De Bokaal werd gewonnen door Han Reijnen.

Tweede prijs                Pieter Corte,

Derde prijs      
           
Marco Groothuijzen,

Vierde prijs                  Theo Reijnen,

Vijfde prijs                   Theo van Deenen.

 

De Prijzen worden uitgereikt op 10 september a.s. na de
optocht in de schutterstent.

 

Gerard Karnebeek, persofficier Schutterij Eendracht Ooij.

 

.

.