17 augustus 2006

Zonnebloem in Ooij een feit.

Woensdagavond vond in Ooij ten huize van de voorzitster Leny
Verriet-Rikken de eerste vergadering plaats van het voltallige bestuur
van de nieuw opgerichte afdeling van de Zonnebloem  plaats. Daar werden ze tevens voorgesteld. De nieuwe
afdeling is er helemaal klaar voor.
 

dscf4092

 

Voorstelllen
vrijwilligers Zonnebloem afdeling Ooij/Persingen 

Enige tijd geleden heeft u kunnen lezen dat er nog
vrijwilligers gezocht werden om aan de eisen die de landelijke Zonnebloem stelt
om een afdeling op te mogen richten te kunnen voldoen. Na onze oproep in de
Rozet en op WFM hebben zich vier ziekenbezoekers bij ons gemeld. 

De vier nieuwe vrijwilligers zijn: Riek van der Velden,
Ans Verstegen, Mientje Wolf en Sjaak Verriet. 

Samen met de vier personen van het voorlopig bestuur Leny
Rikken, Ria Barber, Bets Wieland en Joke Terra was dit voldoende om te mogen
starten. 

Op maandag 3 juli zijn tijdens een bijeenkomst met de heer
Hendriks van de afdeling Beek/Ubbergen en de heer van Gastel van de Zonnebloem
Rayon Nijmegen de formulieren voor de oprichting van de afdeling Ooij/Persingen
ondertekend. 

Daarna is op 11 juli de oprichtingsvergadering gehouden waar
het bestuur officieel benoemd is. 

De taken zijn nu als volgt verdeeld:

Leny Rikken: Voorzitter en ziekenbezoeker

Ria Barber: Secretaris

Sjaak Verriet: Penningmeester en ziekenbezoeker

Bankrekeningnummer 1051.51.068 Zonnebloem Ooij/Persingen

Bets Wieland: Hoofd bezoekwerk en ziekenbezoeker

Joke Terra: Algemeen bestuurslid en ziekenbezoeker

Mientje Wolf: Ziekenbezoeker

Ans Verstegen: Ziekenbezoeker

Riek van der Velden: Ziekenbezoeker

 

Mocht u ook interesse hebben om mee te werken binnen onze
afdeling dan kunt u zich melden bij het secretariaat. We hebben nu wel het
benodigde aantal mensen voor bestuur en ziekenbezoekers om volgens de regels
van de landelijke vereniging te kunnen starten met het ziekenbezoek maar…….voor
het uitvoeren van het activiteitenprogramma dat we als afdeling Ooij/Persingen
op gaan zetten kunnen we nog veel hulp gebruiken. U moet hierbij bijvoorbeeld
denken aan het begeleiden van onze gasten tijdens een ontspanningsmiddag in de
Vereeniging, een winkelmiddag in winkelcentrum Kronenburg en aan de jaarlijkse
boottocht. 

Daarnaast hebben we voor alle activiteiten die we gaan
organiseren ook chauffeurs nodig en het zou fijn zijn als degenen die zich
daarvoor beschikbaar zouden willen stellen dit ook doorgeven aan het
secretariaat. 

Alle hulp is welkom. Wij rekenen op u ! 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat Zonnebloem afd.Ooij/Persingen

Ria Barber 024-6632388

riabarber@chello.nl