14 augustus 2006

PAPdag Millingen weer als vanouds

 

 

  Mede dankzij het prachtige weer was de PAPdag (Paarden-Akker-Ponydag) op de Zeelandschehof te Millingen aan de Rijn  een groot succes. Velen waren naar de Zeelandschehof in Millingen aan de Rijn gekomen om te genieten van dit evenement, dat deze keer haar eerste lustrum vierde.  Met muziek van de Millingse band "Duk Mar Eekkes" was het goed toeven op het terras, terwijl beneden in de weilanden demonstraties werden gegeven door o.a. de Line-dancgroep  Silver Eagles.   Overigens was dit voor Duk Mar Ekkes het laatste buitenoptreden, want binnenkort wordt de groep opgeheven. Voor de kinderen was het een waar Eldorado. Ze konden meerijden op de marathonwagen van Stalhouderij "Kasteelsche Hof" uit Ooij  om ring te steken of een ritje maken op de rug van een pony. zie de foto's.  dscf2801

 


 MILLINGEN Publiek weet Papdag steeds beter te vinden


De dag die vijf jaar geleden begon om de dertigste ver­jaardag van pony Sunstar te vieren, groeit uit tot een waar evenement. Gistermid­dag ontving de Zeelandsche Hof honderden bezoekers op de Pony-akker-paarddag.

  Door LISA HOPMAN (Bron: De Gelderlander)

  MILLINGEN
?? „ Omdat het een hele slimme en lieve pony is. Hij is met pensioen en brengt hier zijn oude dag door. Dat doet hij inmiddels al zeven jaar", lacht Ria Kroes. Vijf jaar geleden be­gon  de Papdag, zoals de Pony- ak­ker- paarddag wordt aangeduid, met het vieren van de dertigste verjaardag van Sunstar. Die had zijn tijd uitgediend bij ponyclub De Veldruiters in Millingen. De familie Bless- Kroes biedt hem op haar boerderij De Zeeland­sche Hof een liefdevol tehuis tot aan zijn dood.
   De jarige laat het zich allemaal maar aanleunen, de ogen half geloken. Zoon des huizes Johan ( 15) staat tegen hem aan, een arm om zijn hals. Samen met zijn vrienden Lex ( 14), Aron ( 17) en Joost (15) verzorgt hij ponyrit­jes  voor kinderen. Aïsha ( 9) mag een ritje maken op de rug van Sunstar. „ De ritjes zijn wel heel erg kort", vindt Anne Kanters, de moeder van Aïsha.
   „ De paarden vinden het na 35 rondjes welletjes", zegt Fedor Scholten. Op zijn marathonwa­gen, bespannen met twee Friese paarden, zit de stalhouder te wachten in de schaduw van een wilg. Zojuist reed hij burgemees­ter Annemiek de Beer van Millin­gen en haar kinderen rond bij het ringsteken.
   Linedancegroep Silver Eagles uit Nijmegen geeft een demonstra­tie.
    Zij is dit jaar voor het eerst van de partij. Terwijl de volwas­sen bezoekers alles goed kun­nen overzien vanaf het terras, springen kinderen ritmisch op en neer op trampolines. Andere kinderen vermaken zich in de maisbak. Dat alles wordt begeleid door muziek van de for­matie Duk Mar Ekkes.
   Joep Bless ziet de evenementen op zijn boerderij steeds succes­voller worden. „ Je blijft wel tel­kens zoeken naar iets nieuws." Hij heeft nog meer plannen: op het terrein van De Zeelandsche Hof komt een plas- dras- route van ongeveer tweeënhalve kilo­meter lang. „ Met een paar rust­plaatsen en leuke plekken, zoals een poel met een bruggetje." Deze herfst plant hij sleedoorn, kardinaalsmuts, hondsroos en andere inheemse plantensoor­ten. „ Variatie proberen we aan te brengen." Hij hoopt dat er over een paar jaar amfibieën in zijn poel zul­len wonen. Maar voorlopig zijn het vooral de mensen die de unieke plek in steeds groteren getale weten te vinden.