21 juli 2006

Koninginnepages in de Ooijpolder

 17-07-06_050

 Johan
Bekhuis van de Stichting Ark meldde, dat hij van een paar 
vlindermensen hoorde , dat ze langs de dijk,  van de
Kaliwaalbankjes tot de Kekerdomse kerk, maar liefst 8 koninginnepages
hadden zien vliegen. Het lijkt onderhand echt Zuid-Frankrijk hier, zo
meldde hij. Het is een van de mooiste vlinders die in Europa rondvliegt.

 

Foto Barend Ambrosius 


Het is bekend dat de bijzondere Koninginnepage in de jaren vijftig nog
voorkwam op de bloemrijke dijkhellingen bij Millingen. Tussen 1960 en 1999 is de
soort echter niet meer waargenomen in de Gelderse Poort. Dat was de beruchte
tijd van bestrijdingsmiddelen en bloemloze dijken.
Na de dijkverzwaring en
het nieuwe dijkbeheer is de bloemenrijkdom enorm toegenomen. Bovendien hebben we
de laatste jaren af en toe flink warme zomerperiodes gehad. Dat heeft de
Koninginnepages vanuit het zuiden weer meer in onze richting gestimuleerd. Sinds
1999 worden ze weer jaarlijks in onze contreien gezien; vaak langs de
dijkhellingen. Volgens het rapport Fauna in de Gelderse Poort van Peters, Calle
en Kurstjens uit 2004 werden in de jaren 1999-2002 jaarlijks 3 exemplaren
gezien. Vermoedelijk rondzwervende dieren. Het jaar 2003 kende een hoogtepunt
met misschien wel 20 koninginnepages en ze plantten zich in dat jaar ook voort
(rupsen op planten van Wilde Peen en op wortelloof in enkele tuintjes).
Afgelopen jaren werden ze telkens wat talrijker.
Het warme weer van juli 2006
speelt deze warmteminnende vlinder natuurlijk in de kaart. Er zijn deze maand
naar verhouding veel waarnemingen. Langs de dijk van de Kaliwaal tot Millingen
werden half juli zeker tien verschillende koninginnepages opgemerkt. Maar ook
elders langs de dijken zijn er diverse gezien. Dat lijken bijna Zuid-Franse
taferelen. De aanwezigheid van deze vlinder pleit er overigens ook voor dat de
dijkbeheerder de dijkhellingen gefaseerd maait. In één klap alle gewas maaien
betekent dat deze vliegende juwelen geen bloemennectar meer hebben en moeten
verkassen of zelfs de pijp uitgaan.
Ook de maand augustus is nog een prima
periode om koninginnepages te zien. Je maakt niet alleen goede kans langs de
dijken en in natuurontwikkelingsgebieden als de Millingerwaard maar met wat
geluk kun je ze soms ook aantreffen in moestuinen met wortelperkjes.
Koninginnepages leggen hun eitjes graag op wortelloof. Hun rupsen zijn groenig
met zwarte dwarsbanden. En je hoeft niet bang te zijn dat ze de wortels
opvreten, daar zijn ze veel te zeldzaam voor.