13 oktober 2005

Bever ondermijnt opnieuw Ooijse Bandijk.

 

Bever graaft in Ooijse Bandijk.

Maar liefst 8 meter had de Bever zich al weer in de Ooijse Bandijk bij de Oude Waal in Ooij ingegraven, toen de Muskensrattenvanger van de Waterschappen Gelderland het ontdekte. Met een speciale camera werd vervolgens in de gang van de Bever gecontroleerd en werd geconstateerd, dat er niets meer in zat. Vervolgens werd met man en macht gewerkt om er vcoor te zorgen, dat dit niet weer kon gebeuren. Vorig jaar was het ook al gebeurd en toen was de Bever zelfs 23 meter in de dijk geweest. Toen was op de meeste plaatsen speciaal gaas in de dijk ingegraven, maar precies op de plek, waar hij of zij nu opnieuw toegeslagen had, was dit niet gebeurd. Daarom is nu de rest van de dijk voorzien van gaas. De Bever heeft in de omgeving van de Oude Waal een burcht, maar deze staat op dit ogenblik droog. Door Staatsbosbeheer is daarom een kanaal rond deze burcht gegraven, in de hoop, dat deze nu "thuis blijft".  Ter plekke werden tevens nog een paar muskusratten gevangen.

 dsc_0530.jpg

zie de foto’s

 


  ‘ Gekke Willem’ molt weer dijk in Ooij  


Door onze verslaggever (Bron de Gelderlander)
OOIJ

‘ Gekke Willem uit Millingen’ wordt de bever in de volksmond genoemd. Vorig jaar groef het dier al tunnels in de dijk bij Tien Geboden in Ooij. Gisteren moest het waterschap een gat in de dijk van 75 bij 50 centimeter en acht meter lang dichten. De volwassen knager stamt af van de in natuurgebied De Millingerwaard uitgezette bevers.
   Normaal bouwen de dieren dammen en burchten, het graven laten ze in de regel aan hun verre neef de beverrat over. Voordat het gat door Waterschap Rivierenland werd gedicht, is met een camera in de tunnel gekeken of het dier geen jongen had.
   Henk Derksen, rayonopzichter van de afdeling muskusratbestrijding van het waterschap, heeft de handen vol aan Gekke Willem.
   „ Het gegraaf is gevaarlijk. De dijk wordt er ernstig door verzwakt.
   We dekken stukken dijktalud af met gaas en halen struiken weg.
   We hopen maar dat de bever verkast. Meer kunnen we niet doen.
   Het is een beschermd beest, hè.
   We schouwen de dijk elke twee weken om de veiligheid van de polderbewoners te kunnen garanderen.”
   Harry Woesthuis is de beverman van Staatsbosbeheer. De natuurorganisatie haalde bevers naar de Millingerwaard. „ Het zijn de architecten van het landschap”, zegt Woesthuis. „ Ze knagen veel opschietend groen en bomen weg. Daardoor krijgen andere planten een kans te groeien.”
   Volgens Woesthuis heeft de bever zijn burcht verlaten omdat die momenteel droog staat. „ We graven morgen een gracht om de beverwoning.”

bever_wince.jpg