28 oktober 2023

Buddies bij SSHB gezocht.

Wil je mensen helpen weer grip te krijgen op hun geld? Wordt buddy bij SSHB support! Vanwege de toenemende hulpvraag van onze inwoners zijn we met spoed op zoek naar nieuwe buddy’s. Bij SSHB Support zetten vrijwilligers zich in voor mensen die moeite hebben hun financiën op orde te houden,
formulieren goed in te vullen of ingewikkelde brieven te lezen. We werken voor Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar. Een financiële achtergrond is niet nodig, interesse in mensen en goed luisteren is belangrijker. We bieden je gerichte opleiding, coaching en begeleiding door ervaren buddy’s. We vragen een aantal uren per week van je tijd en beschikbaarheid voor langere tijd. Interesse of vragen? Bel of mail onze coördinator Ida Egberink: 06-30006035 of Ida.egberink@sshb.nl www.sshbsupport.nl