16 februari 2023

Barton Arnts uit Ooij kandidaat voor de BBB Waterschap Rivierenland.

Barton Arnts.

Barton Arnts uit Ooij staat als nummer 12 op de BBB (Boerburgerbeweging) Waterschap Rivierenland lijst. 

Hij is getrouwd en heeft drie dochters en woont in de mooie Ooijpolder onderdeel van de gemeente Berg en Dal, in het dorpje Ooij aangrenzend aan de stad Nijmegen en de Duitse grens. Zijn beroep is brandweerman, zowel beroeps als vrijwilliger. Daarnaast heeft Barton samen met zijn gezin een multifunctioneel agrarisch bedrijf, Ooijs Moois, met de onderdelen akkerbouw, zorg-landbouw en een fruit- bloemen- en groentenpluktuin. Barton zijn link met het waterschap is dat hij door zijn activiteiten als landbouwer dan wel brandweerman continu bezig is met water en door klimaatveranderingen alleen maar bewuster kijkt en werkt met water. Het gebruik van kostbaar drinkwater als bluswater bij een brand of de incidenten te water met mogelijke verontreinigingen zijn aandachtspunten enerzijds, of waterberging en het op peil houden van een gezond waterniveau in gebieden waar het nodig is anderzijds. Barton zijn inzet en bijdrage aan BBB waterschap rivierenland is om de hoogwaterbescherming op een veilig niveau te houden en het realiseren dat water gezond is en van voldoende kwaliteit aanwezig kan zijn voor mens en leefomgeving. De verkiezingen worden op 15 maart gehouden.