16 december 2022

Kerstviering Berg en Dal

Pater Bomer in 2014 bij de viering van zijn jubileum.

De Kerstviering in Berg en Dal  zal op 1e kerstdag om 10.30 zijn in de OLV Kerk  mmv het gemengd koor. Pater Frans Bomers zal dan voorgaan en tevens afscheid nemen van de kerkgangers in Berg en Dal. Hij heeft vele jaren een maal per maand de zondagviering verzorgd met zijn inspirerende preken en zang. Tijdens de viering zal hier kort bij worden stil gestaan.