1 juni 2022

Startschot bestuurlijke fusie Caleidoz Welzijn, Forte Welzijn en Mozaiek Welzijn

Lucien Peeters, bestuurder Samenso. Foto:Donja Sanders
De bestuurders van Caleidoz Welzijn, Forte Welzijn en Mozaïek Welzijn hebben op maandag 30 mei hun handtekening gezet op de statuten voor de nieuwe stichting Samenso: samen mensen sociaal. Samenso ondersteunt de drie stichtingen met een gezamenlijke Raad van Toezicht, bestuurder, management team en servicebureau. De stichtingen houden ieder hun eigen gezicht en blijven lokaal werken. Met deze oprichting wordt er afscheid genomen van de twee bestuurders, Johan Andrée van Mozaïek en Karlijn Hillen van Caleidoz. Lucien Peeters, de huidig bestuurder van Forte, neemt het stokje over en bestuurt vanaf dat moment de drie stichtingen vanuit Samenso. De drie organisaties werken voor de inwoners in gemeenten Berg en Dal, Buren, Doesburg, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rhenen, Tiel, West Betuwe en Zevenaar. De drie stichtingen houden de eigen naam, een eigen jaarrekening en het huidige takenpakket. De vertrouwde medewerkers, vrijwilligers en locaties blijven. Iedere stad, iedere wijk, iedere straat vraagt om een eigen aanpak en dat blijft zo. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Achtergrondinformatie. 

Over Caleidoz

Caleidoz is dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Zevenaar en Doesburg. We bestaan uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die werken onder begeleiding van betrokken professionals. Vanuit verschillende locaties zetten we ons in voor jong tot oud. Caleidoz draagt bij aan het welzijn, de vrijheid en eigenheid van mensen. Wij stimuleren mensen om zelf te kunnen kiezen, om mee te doen en bij te dragen. Wij sluiten niemand uit. Wij zijn er voor iedereen. Dit doen we samen met jou. www.caleidoz.nl

Over Forte Welzijn

Forte is dé organisatie voor sociaal werk in de gemeenten Berg en Dal en Overbetuwe. Ze ondersteunt en stimuleert mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs. Forte doet dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen mensen zelf hun keuzes te maken. Vanuit deze gedachte wordt samen gezocht naar een antwoord. Niet door het over te nemen maar met passende ondersteuning zodat de inwoner (weer) zelf verder kan. Forte werkt daarvoor samen met andere organisaties die zich ook inzetten voor het welzijn van mensen.
www.fortewelzijn.nl

Over Mozaïek

Mozaïek is een welzijnsinstelling die actief is in de gemeente Tiel, Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe en Rhenen. Ze verzorgt het sociaal werk en jongerenwerk voor deze gemeenten. Samen met de gemeenten en andere organisaties pakt Mozaïek maatschappelijke vraagstukken aan.
www.mozaiekwelzijn.nl