6 februari 2021

Opnieuw stroomstoring in Ooij.

Zaterdagmorgen rond 04.30 uur was er opnieuw een grote stroomstoring in het dorp Ooij en de omliggende Ooijpolder waardoor, ondanks het nachtelijk tijdstip, toch weer veel overlast en hinder ontstond.  Omstreeks 06.15 uur waren de meeste woningen in Ooij weer aangesloten maar het buitengebied (tussen het dorp en Nijmegen) bleef tot 08.30 uur verstoken van stroom. De oorzaak daarvan lag waarschijnlijk onder het wegdek bij de kruising van de Ooijse Bandijk en de Kruisstraat. Daar werd nog tot laat in de middag door Liander, samen met andere aannemers gewerkt. De overlast bestond o.a. uit het spontaan afgaan van alarminstallaties en elektrische deurbellen