15 december 2020

Euregio Rijn-Waal Erepenning 2020 uitgereikt aan Marco Cillessen

Euregio-voorzitter Thomas Ahls (links), Marco Cillessen van de Groesbeek Airborne Vrienden met echtgenote. Foto: Piet Spanjers

Euregio-voorzitter Thomas Ahls en Euregio-secretaris Sjaak Kamps reikten op maandag 14 de Euregio Rijn-Waal Erepenning 2020 uit aan Marco Cillessen van de Groesbeek Airborne vrienden. Normaal gesproken vindt deze uitreiking plaats tijdens de traditionele Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal, die door ruim 250 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten, de provincies, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en projectpartners bijgewoond wordt. Helaas kon de Eindejaarsbijeenkomst dit jaar door de geldende maatregelen niet plaatsvinden en dus werd Marco Cillessen thuis in Groesbeek met een bezoek verrast. Voor Euregio-voorzitter Thomas Ahls bestond er geen twijfel over, dat ook in dit jaar de Erepenning uitgereikt moest worden: “Corona domineert dit jaar en dat is begrijpelijk, maar we moeten toch ook niet vergeten, dat er dit jaar meer is gebeurd. 2020 was ook het jaar dat in heel Europa werd stil gestaan bij het feit, dat het 75 jaar geleden is, dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 2020 is het jaar van 75 jaar vrede en 75 jaar vrijheid. Het is en blijft heel bijzonder, maar het is tegelijkertijd ook een grote verworvenheid dat wij deze gebeurtenissen hier in de Euregio Rijn-Waal inmiddels in gezamenlijkheid kunnen herdenken. Dit is zeker niet altijd vanzelfsprekend geweest en de factor tijd heeft hierin ook een belangrijke rol gespeeld, maar het zijn mensen zoals Marco Cillessen, die hierbij de doorslag hebben gegeven, door hand ook uit te steken naar de buren van over de grens. 

 

Zowel het uitsteken van die hand als het aannemen van die hand was niet eenvoudig. Vandaar dat het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de erepenning dit jaar aan de heer Cillessen toe te kennen”. De heer Cillessen zet zich al sinds 1986 is voor de Groesbeek Airborne Vrienden en heeft in 2014 in het kader van de herdenkingen rondom 70 jaar Market Garden de contacten met Duitsland aangehaald. Toen vond ook de eerste kennismaking met het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal plaats. Samen met enkele andere leden van de Groesbeek Airborne vrienden kwam de heer Cillessen naar Haus Schmithausen en al snel lag de tafel vol met foto’s, kaarten, excelsheets, maar vooral met heel veel ideeën, herinnert zich Sjaak Kamps nog goed.  Voor de uitvoering van die ideeën werd toen contact gezocht met Manfred de Haan van de Heimat- und Verschönerungsverein Donsbrüggen. Dit bleek een goede match en tussen Donsbrüggen en Groesbeek bleek eveneens een belangrijke overeenkomst te zijn. In beide plaatsen ligt een oorlogsbegraafplaats. De jaarlijkse gezamenlijke herdenkingen rondom Market Garden, Volkstrauertag en het bombardement op Kleve vormen inmiddels een waardevolle traditie. Vanuit deze eerste contacten kwamen nieuwe kennismakingen voort, bijvoorbeeld met Josef Gietemann uit Kleve en de gemeente Kranenburg, en bouwde hij aan een stevig netwerk van gelijkgestemden. Infopanelen, diverse interessante tentoonstellingen in gemeentehuizen en dorpshuizen, battlefieldtoers, jongerenactiviteiten, zijn slechts enkele voorbeelden van de activiteiten die de heer Cillessen in Euregionaal verband heeft opgepakt. Heel bijzonder zijn de inspanningen die hij heeft verricht om te achterhalen, wie de twee geallieerde soldaten waren, die in Kranenburg tijdens Market Garden waren geëxecuteerd. Mede dankzij Marco Cillessen hebben zij weer een naam en worden zij jaarlijks in Kranenburg, vaak in het bijzijn van hun nabestaanden herdacht. Dit voorbeeld is kenmerkend voor de energie en betrokkenheid waarmee Marco Cillessen zich voor deze belangrijke periode uit onze gezamenlijke geschiedenis inzet. Marco Cillessen reageerde zeer verheugd en gaf aan dat hij de erepenning niet alleen als persoonlijke waardering ziet, maar ook voor het werk van alle Groesbeek Airborne Vrienden. Ideeën zijn er nog steeds voldoende, zo laat hij weten: “We zijn druk op zoek naar manieren om ook in corona-tijden toch mensen bij ons werk te blijven betrekken en ook de jeugd willen wij meer bij de herdenkingen betrekken, dus daar komen zeker nog nieuwe initiatieven. Het blijft belangrijk, dat wij hier in de grensregio, in Europa stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de lange periode van vrede en de overeenkomsten die ons binden”.