2 december 2020

Ondersteuning voor lokale culturele instellingen gemeente Berg en Dal

Iedere gemeente krijgt geld van de rijksoverheid om culturele instellingen te ondersteunen die hard getroffen zijn door de corona maatregelen. De gemeenten mogen zelf beslissen hoe zij dit geld gaan verdelen. Berg en Dal kiest ervoor om 8 culturele verenigingen met een eigen gebouw, 10 dorps- en buurthuizen en 2 musea te helpen.  Hoeveel geld ontvangen de organisaties? In totaal heeft de gemeente ruim twee ton gekregen. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

  • 8 gesubsidieerde culturele verenigingen met een eigen gebouw krijgen ieder €5.000,. De 10 dorps- en buurthuizen ieder €10.000,-.
  • Het Vrijheidsmuseum krijgt €50.000,- voor 2021.
  • Orientalis ontvangt €10.000,- voor het organiseren van het ‘Feest van het licht’.

De organisaties die de ondersteuning krijgen, zijn inmiddels per mail geïnformeerd. Culturele verenigingen. De gemeente kiest ervoor om verenigingen met een eigen gebouw te helpen. Zij missen inkomsten uit o.a. de horeca en de verhuur van het pand, terwijl hun vaste uitgaven gewoon doorlopen. Dit zijn bijvoorbeeld vaste uitgaven voor gas, water en licht, verzekeringen en onderhoud van het pand. Begin dit jaar heeft de gemeente alle verenigingen ondersteund door subsidies gewoon uit te betalen, ook als activiteiten niet doorgingen. Musea. Ook voor 2021 worden flinke tekorten verwacht voor musea. Het Vrijheidsmuseum krijgt daarom voor 2021 alvast een bedrag om te voorkomen dat het in het begin van het nieuwe jaar al in financiële problemen komt.   Orientalis krijgt geld voor de organisatie van het ‘Feest van het licht’ in december van dit jaar. Als Orientalis na de wintermaanden weer open gaat, bekijkt de gemeente de situatie opnieuw.  Het Afrikamuseum komt als rijksmuseum in aanmerking voor regelingen vanuit het Rijk. Dit geldt niet voor Orientalis en het Vrijheidsmuseum. Daarom ondersteunt de gemeente voorlopig alleen deze twee musea. 2021. Ook in 2021 komen er waarschijnlijk nieuwe ondersteuningsmaatregelen van de rijksoverheid voor lokale culturele voorzieningen. De gemeente kijkt dan opnieuw waar ondersteuning het hardst nodig is.