16 december 2019

Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal met erepenning voor Jakob Voss.

Op maandag 16 december vond in het Euregio-Forum in het Duitse Kleef (Kleve) de eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd de Euregio Rijn-Waal erepenning uitgereikt aan de heer Jakob Voss uit Kranenburg voor zijn verdiensten voor de grensoverschrijdende samenwerking. Dit gebeurde door Euregio-voorzitter Ulrich Francken, burgemeester van Weeze. Tevens werden de vier winnaars van de jaarlijkse Euregio fotowedstrijd bekend gemaakt. Ook zij kregen hun prijs uit handen van Ulrich Francken. Sonja Jonkhout had een prijs met haar foto “Zicht op Elten”. (ze was niet aanwezig) Rens Hubers met “de Griethausener Eisenbahnbrücke”, Johannes Weyers met “Heidelandschap Posbank” en Bertus van het Hekke met “Grensoverschrijdende blik op ondergaande zon” in Millingen aan de Rijn. zie de foto’s 

Foto´s van de Posbank en Millingen aan de Rijn vallen in de prijzen bij fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal.

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal huldigde voorzitter Ulrich Francken de winnaars van de jaarlijkse fotowedstrijd. Het motto was deze keer “Blik over de grens”. De 38 deelnemende fotografen hebben deze uitdaging aangenomen en hun favoriete plek in het buurland gefotografeerd. Na een eerste selectie door het Dagelijks Bestuur was het vervolgens aan het publiek om de winnaars te bepalen. Uiteindelijk kwamen de foto´s “Heidelandschap op de Posbank“ van Johannes Weyers en  “Spoorbrug bij Griethausen” van Rens Hubers als winnende foto´s uit de bus.  Ook waren er twee tweede prijzen. Deze gingen naar Sonja Jonkhout voor haar foto “Zicht op de kerk in Elten en naar Bertus van het Hekke voor zijn foto “Grensoverschrijdende blik op de ondergaande zon” bij Millingen aan de Rijn. De fotografen hebben resp. € 200,- en € 100,- gewonnen. Foto‘s: https://www.euregio.org/dynamic/media/3/images/Pers/191217_Fotowettbewerb.JPG

De winnaars van de fotowedstrijd met Euregio-voorzitter Ulrich Francken. 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/images/Pers/191217RensHubers.jpg

 “Spoorbrug bij Griethausen” van Rens Hubers, 1ste prijs Nederland. 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/images/Pers/191217_SonjaJonkhout.JPG

“Zicht op de kerk in Elten” van Sonja Jonkhout”, 2de prijs Nederland.

 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/images/Pers/191217_JohannesWeyers.JPG  

“Heidelandschap op de Posbank” van Johannes Weyers, 1ste prijs Duitsland.

 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/images/Pers/191217_BertusvanhetHekke.jpg

“Grensoverschrijdende blik op de ondergaande zon” van Bertus van het Hekke, 2de prijs Duitsland.

Gelderland en Nordrhein-Westfalen zetten in op meer grensoverschrijdende samenwerking

 

Ca. 230 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten, de provincies, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en projectpartners woonden op maandag 16 december 2019 de Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal in het Euregio-Forum in Kleve bij.

De Euregio Rijn-Waal was bijzonder verheugd over de aanwezigheid van John Berends, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland en Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Düsseldorf.

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst werd Jakob Voss uit Kranenburg met de Euregio Rijn-Waal Erepening onderscheiden.

 

Gelderland en Nordrhein-Westfalen zetten in op meer grensoverschrijdende samenwerking

Eregasten waren dit jaar John Berends, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland en Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Düsseldorf. Zij gingen met Euregio-voorzitter Ulrich Francken in gesprek over de samenwerking in de grensregio en lieten zien dat zij goed op elkaar ingespeeld zijn. Mevrouw Radermacher gaf het belang aan van samenwerking op de gebieden waterveiligheid, rampenbestrijding en arbeidsmarkt. Deze onderwerpen konden rekenen op instemming van de Commissaris van de Koning, die vervolgens aanvulde, dat ook op de gebieden mobiliteit, grensoverschrijdende ondermijning en stikstof behoefte is aan een goede samenwerking.

Voor beide bestuurders was het eveneens duidelijk, dat het leren van de buurtaal meer aandacht mag krijgen op de scholen. In de regio Düsseldorf, waar ook onze grensstreek onder valt, is men daarom met een aanvraagprocedure voor zogenoemde Euregio-profielscholen gestart. Euregio-profielscholen stimuleren het leren van de buurtaal en –cultuur, bijvoorbeeld door uitwisselingen met partnerscholen over de grens. De heer Berends benadrukte het belang van talenkennis in de grensregio en sprak de wens uit, dat er een oplossing voor het lerarentekort aan weerszijden van de grens gevonden wordt.

De heer Berends benadrukte ten slotte, dat het voor de regio heel belangrijk is, dat er vanuit de regio zelf ook accenten in de grensoverschrijdende samenwerking gezet worden. Een oproep, waaraan de Euregio Rijn-Waal graag gehoor geeft. 

De Euregio Rijn-Waal erepenning gaat dit jaar naar Jakob Voss

De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, Ulrich Francken overhandigde tijdens de Eindejaarsbijeenkomst de Euregio Rijn-Waal erepenning 2019 aan Jakob Voss uit Kranenburg. De erepenning wordt jaarlijks afwisseling aan een Duitse of Nederlandse inwoner verleend, die zich op een bijzondere manier inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking. Uit de laudatie die Ulrich Francken voor Jakob Voss uitsprak, bleek duidelijk hoe zeer zich Jakob Voss altijd voor duurzame grensoverschrijdende contacten en verbindingen heeft ingezet.

Zo was het Jakob Voss die in 1999 het initiatief voor een trinationale en daarmee unieke stedenband nam. De stedenband tussen de gemeenten Kranenburg, Groesbeek, Ubbergen en het Hongaarse Körmend hield tot 2017 stand en was uiterst succesvol. 

Ook was het Jakob Voss, die als eerste officiële Duitse vertegenwoordiger aan een herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog in Ubbergen deelnam. Een uitnodiging die leidde tot de mooie en belangrijke traditie waarin Kranenburg en inmiddels de Gemeente Berg en Dal de wederzijdse herdenkingsbijeenkomsten bijwonen en die nog steeds in ere wordt gehouden.

Als bestuurslid van de Nederlandse “Stichting de Thornsche Molen” heeft de heer Voss er mede voor gezorgd, dat de tijdens de oorlog verwoeste molen weer werd opgebouwd. De molen is zowel voor fiets- en wandeltoeristen alsook voor bijvoorbeeld scholieren een belangrijk Nederlands-Duits ontmoetingspunt geworden.

Kortom Jakob Voss heef in zijn lange loopbaan zich altijd niet alleen voor de grensoverschrijdende maar ook voor de Europese samenwerking ingezet en is daarom een terechte drager van de Euregio Rijn-Waal erepenning.

Jakob Voss reageerde zeer verheugd en gaf aan dat het voor hem altijd belangrijk was om iets op gang te brengen, dat zou houden. “Daarvoor is het belangrijk dat wij ons realiseren dat de regio voor ons allen een thuis is. Als wij elkaar waarderen, werkt een vreedzame en respectvolle samenleving gegarandeerd, zo verwoordde Jakob Voss zijn overtuiging, die niet alleen voor hem, maar ook voor veel van zijn bondgenoten steeds de motivatie vormde, de grensoverschrijdende contacten te onderhouden en te intensiveren. Foto´s: 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/Jahresabschlussempfang_Euregio_2019_copyright_Axel_Breuer-Plan-B-Fotografie-0096_20191216_1920.jpg

Eregasten Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Düsseldorf, en John Berends,Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland in gesprek met Euregio-voorzitter Ulrich Francken over de grensoverschrijdende samenwerking. 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/images/Pers/191217_Voss.JPG

Euregio-voorzitter Ulrich Francken overhandigd  Jakob Voss de Euregio Rijn-Waal Erepenning 2019.