26 juni 2017

Spar Looijschelder organiseert dorpsbarbecue

Zondag 25 juni werd op het Reiner van Ooiplein te Ooij door de daaraan gevestigde Spar Looijschelder een dorpsbarbecue georganiseerd. De klanten konden in de afgelopen periode zegeltjes sparen en met een volle spaarkaart kon men deelnemen aan deze barbecue. Er waren ongeveer 350 kaarten uitgegeven maar omdat er op deze zondag diverse activiteiten in de omgeving waren, was niet iedereen gekomen. Maar toch was het een gezellige boel met veel dorpsbewoners bij elkaar. DJ Hank the Driver verzorgde de muziek en DESdwaas uit Leuth verzorgde diverse optredens. Volgende week zondag wordt ook in Leuth een Spar dorpsbarbecue georganiseerd door de Leuthse Spar. zie de foto’s