24 januari 2017

Nasleep van de brand in Ooij.

Vandaag was een gespecialiseerd bedrijf actief bij de afgebrande woning in de Prins Mauritsstraat in Ooij. Met behulp van een hoogwerker werd het pand geïnspecteerd en werd er gezocht naar asbest. Vooralsnog is er geen asbest aangetroffen. De straat werd voor deze actie afgezet. Het is nog steeds niet duidelijk wat er met de woningen gaat gebeuren. Daarover wordt in februari beslist. Overigens vreemd dat de weg ook bij nacht, zonder verlichting, afgesloten is.

 Gemeente Berg en Dal – aanvraag omgevingsvergunning – 2750459 – Prins Mauritsstraat 34 en 36 te Ooij

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie : Prins Mauritsstraat 34 en 36 te Ooij

Omschrijving : sloop woningen op grond van ruimtelijke regels

Datum ontvangst : 16 januari 2017

Zaaknummer ODRN : W.Z17.101188.01

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.