14 februari 2016

Hoogwater in de Spiegelwaal in Lent

Onno Swart uit Berg en Dal heeft weer een aantal foto’s gemaakt van de Spiegelwaal in Lent. Door het hoge water kwam het water het afgelopen weekend ook daar en dat leverde weer mooie plaatjes op. Overigens gaat het water al weer zakken, zoals zondag gemeld wordt op de website van Waterpeilen.nl. zie de foto’s van Onno Swart.OAS - 17 Spiegelwaal Onno naam

Rijn bij Lobith daalt weer

De piek in de Rijn is gisteren Lobith gepasseerd bij een stand van 12,95 m. De afvoer bedroeg 5250 m3/s. Dit is een afvoer die gemiddeld 11 dagen per jaar wordt overschreden; het was echter alweer 2,5 jaar geleden dat het voor het laatst gebeurd was, omdat het in de afgelopen 2 winters niet was voorgekomen. De piek beweegt nu in 2 dagen via de Waal en de Nederrijn/Lek en in ca 3 dagen via de IJssel naar zee.

Vandaag is de stand bij Lobith alweer gaan dalen en vooral morgen gaat er flink wat af. Dinsdag zal de stand dan weer in de buurt van de 12 meter komen, waarna er 2 dagen volgen met een vrijwel stabiele waterstand. In Midden Duitsland is gisteren en vandaag regen gevallen en dat zorgt voor een kleine opleving van de waterstanden in de Rijn en haar zijrivieren. Bij Lobith zal de stand niet of nauwelijks stijgen, maar blijft het op woensdag en donderdag bij een stagnerende stand rond 12 meter.

Bij een waterstand van 12 meter staan alleen de lagere delen van de uiterwaarden nog onder water. De nevengeul van Nijmegen zal vanaf morgen weer stilvallen, omdat het waterpeil dan weer onder de drempel zakt.

De komende week wordt een vrijwel droge week in het stroomgebied van de Rijn en daarom zal de waterstand bij Lobith aan het eind van de week weer verder gaan dalen naar onder de 12 meter en waarschijnlijk ook naar 11 m of lager.