Op 1 november is op 97 jarige leeftijd Henk Engelaar uit Beek overleden. Henk was sedert 28 maart 2014 weduwnaar van Jopie Engelaar-de Witt. We wensen  de kinderen, kleinkinderen en verder familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Henk is overgebracht naar het uitvaartcentrum Rustoord, Postweg 60 te Nijmegen. Op donderdag 5 november is er gelegenheid om daar persoonlijk afscheid van hem te nemen tussen 19.00 uur en 20.00 uur. De H. Mis vindt plaats op vrijdag 6 november om 13.00 uur in de H. Bartholomeuskerk, Kerkberg 3 te Beek-Ubbergen. Aansluitend wordt hij begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof aldaar. Na afloop is iedereen van harte welkom in Hotel de Musschenberg, Rijksstraatweg 154, Beek-Ubbergen.DSC_0059 Henk Engelaar (Small)