24 juni 2015

Kalorama’s campagne Talent voor Oog en Oor.

De campagne Talent voor Oog en Oor is een landelijk initiatief van organisaties die specialistische zorg bieden aan de doelgroep doofblinden. In Nederland wonen ongeveer 40.000 mensen die een dubbele beperking hebben op het gebied van horen en zien. Logischerwijs willen zij ook zo volledig mogelijk participeren in de maatschappij. Een streven dat Kalorama in Beek volledig onderschrijft.  Het Centrum voor Doofblinden van Kalorama is de enige organisatie in Nederland die zich exclusief richt op het bieden van wonen/verblijf, zorg, behandeling en begeleiding aan mensen met een dubbele beperking. Via ambulante begeleiding kan een grote groep cliënten nog zelfstandig thuis wonen. Een van de locaties waar Kalorama deze dienstverlening biedt aan zelfstandig wonende cliënten, is op het Kulturhus in Beek-Ubbergen. Een locatie die direct naast basisschool de Biezenkamp ligt. De leerlingen van de basisschool zien regelmatig cliënten naar het Kulturhus komen en gaan, maar hoe kun je nu zoiets simpels als gedag zeggen tegen deze cliënten? Dit heeft men de afgelopen periode op de Biezenkamp geleerd. Daarnaast gaan de kinderen van de school meelopen bij de activiteiten die geboden worden op de locatie in het Kulturhus en gaan ze ervaren tegen welke beperkingen men aan loopt, maar vooral ervaren wat je allemaal nog wel kan als je slecht ziet en hoort.  Maar Kalorama organiseert meer in het kader van de campagne. De inwoners van Beek –Ubbergen konden ervaren hoe het is om niet te zien en te horen. Iets alledaags als de boodschappen doen, wordt zo een compleet andere ervaring. Bij Nico De Witt aan de Waterstraat was op woensdag 24 juni deze mogelijkheid en diverse mensen namen de proef op de som, waaronder deze leerlingen.DSC_7419kalorama naam