15 juni 2015

Opening eerste fase Beweegroute Berg & Dal; beweegtuin Vijverhof

Op zaterdag 20 juni zal de eerste fase van de beweegroute Berg & Dal worden geopend. Het betreft hier een aantal beweegapparaten in de buitenlucht, gesitueerd op het terrein van woonzorgcentrum Vijverhof. Onder het thema Gezond van Jong tot Oud nodigen we bewoners van Berg en Dal en Heilig Land Stichting van harte uit om de beweegtoestellen te komen proberen. Daarnaast zullen er nog diverse andere buitenbeweegactiviteiten zijn en serveert Restaurant de Héérlijkheid gezonde hapjes en drankjes.  Het idee voor een beweegroute is ontstaan nadat de Berg & Dalse huisartsen Veldhoven en de Graaf samen met de ZZG zorggroep de Jan van Es-prijs hadden gewonnen. Een deel van het prijzengeld wilden ze aan iets tastbaars en gezonds voor het dorp uitgeven en het idee van een beweegtuin kwam al snel ter sprake. Samen met de fysiotherapeuten van Vijverhof, de gezondheidsmakelaar van de GGD en vier bewoners uit Berg & Dal is gesproken over welke apparaten en waar. Financiële ondersteuning is voorts gekomen van het SPIG (Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg) en woningbouwvereniging Oosterpoort.Opening beweegtuin

 

In beweging!

Alle bovengenoemde partijen willen een beweegroute door Berg & Dal realiseren, waarbij de rijke natuurlijke omgeving wordt aangevuld met enkele buitenbeweeglocaties voor jong en oud.

Na de opening van de eerste fase gaan we door met het realiseren van de rest van de route. We nodigen bij dezen dan ook graag bewoners, organisaties en bedrijven uit om een bijdrage (financieel, materieel, in natura) te leveren. Bijdragen is mogelijk op 20 juni, maar natuurlijk ook op andere momenten.

Goede ideeën en medewerking bij het realiseren van de beweegroute Berg & Dal zijn vanzelfsprekend altijd van harte welkom. Neem dan contact op met Bas Vosbeek, projectleider / gezondheidsmakelaar (Afdeling Gezond Leven, GGD Gelderland-Zuid)
088-1447228 of bvosbeek@ggdgelderlandzuid.nl

Ook zijn we te vinden op www.facebook.com/gezondvanjongtotoud

 

Aanwezig zijn?

Iedereen is welkom bij het openingsmoment. Aanmelden is niet nodig.

zaterdag 20 juni van 13.00 – tot 17.00 uur

woonzorgcentrum Vijverhof Berg & Dal