12 juni 2015

Zilveren waalbrugspeld voor Gerard Alofs

Gerard Alofs (65) ontving op 11 juni 2015 de Zilveren waalbrugspeld uit handen van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor museum De Stratemakerstoren, waarvan hij vrijdagmiddag afscheid nam aan boord van de Pannenkoekenboot aan de Waalkade.  De heer Alofs heeft als directeur/conservator van het museum De Stratemakerstoren uitzonderlijke inspanningen getoond.  Hij heeft veel acties ondernomen om de toren zo goed mogelijk te beschermen tegen weersinvloeden. Dankzij zijn inzet heeft hij met minimale middelen het verval dat was ingezet gestopt en de toren in een aanvaardbare staat gehouden zodat het Nijmeegse en het regionale publiek nog steeds kan genieten van dit stukje unieke historie. Het museum wordt ondersteund door een grote schare vrijwilligers. Gerard Alofs heeft hen gevormd tot een ruim inzetbare en betrokken groep. Hij bracht niet alleen zijn werklust maar ook zijn plezier over. Hij slaagde er steeds in om elk kalenderjaar positief af te sluiten. Gerard heeft in de afgelopen 15 jaar 55 tentoonstellingen ingericht. Dit waren kunsttentoonstellingen en thematentoonstellingen. Van elke thematentoonstelling is een boekje verschenen. Dit jaar op 11 juni (het afscheid van hemzelf) verscheen het boekje nummer 28 ‘15 jaar ervaring met de Stratemakerstoren’. Deze boekjes vormen de zogenaamde Historische Reeks en zijn onder zijn redactie en begeleiding uitgegeven. Op deze wijze vormen de gepubliceerde boekjes een bijzonder archief voor geïnteresseerden nu en in de toekomst. zie de foto’s.DSC_0111 Gerard Alofs

Bij alle planvormingen heeft de heer Alofs steeds een zeer belangrijke rol gespeeld en in elke projectgroep deskundige inbreng geleverd en sturing. Ook heeft de heer Alofs veel werk verricht om stukken te produceren en zaken te coördineren die te maken hebben met het voorbereiden van de bestuurlijke fusie van de Stichting de Stratemakerstoren en de Stichting Natuurmuseum Nijmegen en omstreken. Het resultaat is dat deze fusie tijdig op 1 juli 2014 kon plaatsvinden wat voor alle partijen een gewenst resultaat was.
Naast zijn werkzaamheden voor het museum was en is de heer Alofs ook een belangrijke trekker van activiteiten in het kader van de Nijmeegse Torendag, van activiteiten binnen het Valkhofkwartier en van theater- en muziekactiviteiten op historische plaatsen in onze stad. Al deze werkzaamheden betreffen onbezoldigde taken die hij met veel plezier en inzet heeft uitgevoerd. Kenmerkend voor hem is ook zijn grote betrokkenheid bij alles wat in zijn omgeving gebeurt. Een echte ‘mensen-mens’ met een groot netwerk van vrienden en personen die zijn interesses delen.

Donderdagmiddag nam hij afscheid van zijn museum De Stratemakerstoren tijdens een druk bezochte receptie.