5 juni 2015

Jeanne Spierings-Bakker uit Leuth overleden.

Gisteren is op bijna 94 jarige leeftijd Jeanne Spierings-Bakker uit Leuth overleden. Jeanne woonde al een tijdje in zorgcentrum ’t Höfke in Beek en genoot daar een liefdevolle verzorging. Wij wensen haar man Harry Spiering, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaartplechtigheid is a.s. dinsdag, 9 juni, om 11.00 uur in de Remiguskerk te Leuth, waarna daar aansluitend de begrafenis zal plaats vinden op het naastgelegen kerkhof.DSC_8696 (Small)

In memoriam

Jeanne Spierings-Bakker
19 juni 1921 – 4 juni 2015

Jeanne kwam in 1957 naar Leuth op verzoek van pastoor Vermeer. Er was een dringende noodzaak voor een wijkverpleegkundige in Leuth en Kekerdom. Pastoor Vermeer wist dat Jeanne daar de beste kandidate voor was en dat bleek al snel. Jeanne had in 1954 het ‘wettelijk beschermd diploma voor de ziekenverpleging’ behaald te Breda. Ze reisde af naar Leuth.
In Leuth leerde ze Harry Spierings kennen. Ook voor hem was Jeanne de beste kandidate. Ze trouwden in 1958 en kregen twee kinderen. Als kraam- en wijkverpleegkundige heeft ze talloze kinderen op de wereld gezet. Dat werk heeft ze tot eind jaren 60 met volle overtuiging gedaan. Dat ze zich goed thuis voelde in Leuth, bleek door haar voorzittersschap van het KVO, als leidster van de volksdansgroep en haar politieke bewogenheid in de gemeenteraad. Kennis opdoen was een van haar vele hobby’s. Op latere leeftijd volgde ze met veel plezier de ‘moedermavo’.
Ze heeft een grote bijdrage geleverd aan het pluimveebedrijf van haar man. Dan ging de werkkleding aan en de armen uit de mouwen. Een tekenend karakter.
Samen met Harry heeft ze vele landen bereisd. Goed inlezen van tevoren was haar wel toevertrouwd. Het bezoeken van de plaatsen was een bevestiging van wat ze gelezen had.
Ook de tuin was een grote liefde. Onder haar groene vingers ontstond een mini Keukenhof. En dan de dieren, elk dier kreeg wel een aai en een vriendelijk woord. Ze genoot van alles.
Helaas liet haar geheugen haar de laatste tijd langzaam in de steek. Ze ging in 2011 naar ’t Hofke in Beek. In haar vele heldere momenten straalde ze als voorheen.
Op 4 juni sliep ze vredig in, haar tijd zat er op. Wij blijven je herinneren als prachtvrouw, een juweeltje.