28 mei 2015

Burgemeester uit Rijnwaarden wordt burgemeester van Berg en Dal.

Mark Slinkman, de huidige burgemeester van de gemeente Rijnwaarden, wordt de nieuwe burgemeester van de toekomstige gemeente Berg en Dal, nu nog Groesbeek. De vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van Rob Verheijen van de gemeente Groesbeek heeft hem voorgedragen. Er waren voor deze functie 32 kandidaten, waarvan er 6 voor een sollicitatiegesprek waren uitgenodigd. Daarvan bleven er uiteindelijk 2 kandidaten over. Burgemeester Harry Keereweer maakte zijn naam donderdagavond, tijdens een extra raadsvergadering in Groesbeek bekend. Direct na de raadsvergadering gingen 4 personen uit Groesbeek naar Rijnwaarden om de nieuwe burgemeester, die waarschijnlijk half september zal worden benoemd, te feliciteren met een bos bloemen en een fles champagne. Mark Slinkman is een periode van 6 jaar burgemeester van Rijnwaarden geweest en was juist in 2014 herbenoemd. Hij is op 1 augustus 1973 in Deventer geboren. Foto Wikipedia.    zie de foto’s van de raadsvergaderingMark Slinkman

De gemeenteraad van Groesbeek draagt Mark Slinkman voor als nieuwe burgemeester van Groesbeek.

 

De gemeenteraad van Groesbeek heeft besloten de heer M. Slinkman voor te dragen bij de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor de functie van burgemeester van Groesbeek. De heer Slinkman is momenteel burgemeester van de gemeente Rijnwaarden (11.000 inwoners).

 

De raad nam donderdagavond het advies van de Vertrouwenscommissie over om de heer Slinkman voor te dragen als kandidaat voor de functie van burgemeester. De commissie is van oordeel dat hij een uitstekende burgemeester voor Groesbeek kan zijn.

Hij spreekt vlot en onderhoudend, beschikt over humor, is creatief en komt enthousiast over en kan met zijn kwaliteiten en ervaring wezenlijk bijdragen aan een toekomst die Groesbeek voor ogen staat.

Mark Slinkman werd op 1 augustus 1973 geboren in Deventer. Sinds november 2008 is hij burgemeester van Rijnwaarden en daar in november 2014 herbenoemd. Hij groeide op in Schalkhaar en Bathmen en behaalde het vwo-diploma in Deventer. Studeerde rechten in Leiden, met als specialisatie notarieel recht en was zeven jaar in Leiden en Oegstgeest kandidaat-notaris.

 

In 2003 stapte hij over naar de overheid en werd griffier in Oegstgeest, een gemeente met ruim 18.000 inwoners. In september 2004 werd hij griffier van de nieuwe, heringedeelde gemeente Berkelland (46.000 inwoners). Hij is lid van het CDA en voor die partij zat hij ook in Provinciale Staten van Gelderland.

 

Mark Slinkman is getrouwd met Heleen Willenborg en heeft twee kinderen, dochter Annemijn (10) en zoon Joost (7). De verwachting is dat de nieuwe burgemeester medio september 2015 start in Groesbeek.