25 december 2014

Afscheid van de vrijwilligers in Leuth

Dinsdag 23 december kwamen de vrijwilligers, die hand- en spandiensten verrichtten bij de parochie H. Remigius,  bij elkaar om gezellig het jaar af te sluiten. Een greep van het werk, dat zij voor de parochie deden: kosters, lectoren, avondwakegroep, acolieten uitvaart, bloem schikkers, organist, gezinsvieringgroep, MOV, Banieren ophangen, koperpoetsers, kerkschoonmakers, kerststalbouwers, lopers voor kerkbalans, kerkhofbeheer, onderhoud pastorietuin, kerkhof en onderhoud hiervan,wassen en strijken. Om deze vrijwilligers daarvoor te bedanken was deze avond georganiseerd door het kerkbestuur. Voor ze naar huis gingen , kreeg iedereen nog een Mariabeeldje met kind,  gesneden uit olijfhout en gemaakt door christenen in Bethlehem, als dank voor het vele werk wat ze in de loop der jaren voor de parochie H. Remigius gedaan hebben. Zonder al deze vrijwilligers kan een parochie niet bestaan en wij hopen dat, ondanks de dreigende sluiting van de kerk,  als wij een beroep op hen doen, dat ze weer bereid zijn om te helpen. Het Bestuur van de parochie Maria Ten Hemelopneming / H. Remigius.

DSC_6037vrijwilligers (Large)