21 juni 2014

Excursie door de nieuwe natuur van Europese allure in Wercheren.

Vrijdagmiddag was er een feestelijke excursie door de nieuwe natuur in Erlecom, omdat de verbindingszone tussen de Ooijse Graaf en het Wylermeer onlangs tot stand is gekomen. Vanaf 2004 is gewerkt aan een natuurverbinding tussen Ooijse Graaf en Wylermeer. Stichting Ark nam het initiatief. Melkveehouder Stappershoef nam de uitdaging aan. Samen met ARK en de Ploegdriever maakte hij een plan voor omzetting van een deel van zijn agrarische grond in landschapselementen en natuur. Onder de naam ‘Voedsel voor Natuur’ is nu een robuuste verbinding van agrarische natuur gerealiseerd van Europees belang. De eerste stap werd in 2007 gezet. Een netwerk van hagen, struwelen en natuurstroken van de Kerkdijk tot aan het Meertje van ruim 6 hectare. Een schoolvoorbeeld van private samenwerking en private financiering. De eerste 10 jaar gefinancierd met geld uit de eerste Nederlandse landschapsveiling, mede mogelijk gemaakt door inzet van Landschapsfonds Via Natura. Een deel van het beheer is nu zelfs voor de komende 30 jaar gewaarborgd met groenblauwe diensten. De tweede stap werd in 2013 gezet. Ruim 13 hectare boerengrond grenzend aan het natuurterrein de Ooijse Graaf werd omgezet in moerasnatuur, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied. Een publiek – private samenwerking voor versterking van het Natura 2000 – gebied. De waterhuishouding is cruciaal voor deze moerasnatuur en samenwerking van gebiedspartijen daardoor essentieel. Tijdens de excursie kon men met eigen ogen bekijken waar de vasthoudendheid van mensen uit de polder, met een visie en een droom, toe kan leiden. Iedereen die op enige wijze betrokken is of daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd was uitgenodigd. Van participanten van de eerste landschapsveiling in 2007 tot aan de lokale beheerders van natuur en landschap en overheden aan toe. En de excursieleden ontdekten van alles in het nieuwe gebied. Van speciale planten tot een jonge pluvier, die zich voor dood hield in de nieuwe grond. En op een aantal plaatsen werd door de betrokken mensen uitleg gegeven over hun deel van het project. zie de foto’s.DSC_4838natuur (Large)