8 april 2014

Evaluatiebijeenkomst zelfstandig en prettig blijven wonen.

 

In Ooij is de afgelopen jaren hard gewerkt om het mogelijk te maken dat ouderen ‘ zelfstandig en prettig blijven wonen’. De gemeente Ubbergen, ZZG Zorggroep en woningcorporatie De Oosterpoort namen in 2012 het initiatief voor dit bijzondere proces. Bewoners en professionals leverden een grote bijdrage om de ideeën die op tafel kwamen tijdens de bijeenkomsten om de zetten in succesvolle acties. Op 21 november 2012 was er een bijeenkomst met bewoners van Ooij in dorpshuis De Sprong. Tijdens deze bijeenkomst hebben bewoners nagedacht over wat zij zelf kunnen doen om zo lang mogelijk op een veilige en prettige manier zelfstandig te blijven wonen. Hieruit zijn drie actiepunten benoemd die in werkgroepen verder uitgewerkt zijn. Daarbij was een pilot ‘langer zelfstandig wonen in Ooij’. De partijen die dit initiatief gestart zijn wilden graag weten, voordat men verder gaat met eenzelfde aanpak in de andere kernen van Ubbergen, waarom het in Ooij zo succesvol is verlopen. ‘Wat is er nu zo bijzonder aan het proces in Ooij, waardoor zoveel mensen hebben meegedacht en hun bijdrage hebben geleverd in werkgroepen om de ideeën van bewoners verder uit te werken?’ Daarom werd maandagavond, 7 april, opnieuw in dorpshuis de Sprong te Ooij een bijeenkomst georganiseerd, waarbij rondetafelgesprekken werden gevoerd met de stuurgroep/procesgroep en met professionals en werkgroepleden. De bijeenkomst werd begeleid door Anneke van der Zwaart, werkzaam bij p2 managers in Rossum. Tevens was er een sneltekenaar aanwezig die een aantal ideeën ter plaatse uitgewerkt heeft. zie de foto’s.DSC_6075evaluatie (Large)