16 juni 2013

Landbouwbedrijf Spaldrop neemt biofilter in gebruik

Afgelopen vrijdag is bij  Landbouwbedrijf Spaldrop in Kekerdom een biofilter in gebruik genomen. Dit gebeurde tijdens een demonstratiebijeenkomst voor agrariers, loonwerkers en diverse waterschappen.  Landbouwbedrijf Spaldrop is het akkerbouwbedrijf van de familie Broekman en verbouwt diverse gewassen, onder andere aardappelen, suikerbieten, granen, conserven en mais.  Deze gewassen worden indien nodig bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Voor het spoelwater wat vrijkomt tijdens het reinigen van de spuitmachine is een biofilter ontwikkeld in het kader van het project Natuurlijke Grenswateren (NaGreWa).  De werking is als volgt. Het spoelwater wordt opgevangen en gebufferd in de tank. Het water wordt van uit de tank gedoseerd aangevoerd middels druppelbevloeiing naar de verschillende bakken. Deze bakken zijn gevuld met  stro en grond. Het water zal langzaam verdampen uit deze bakken en de middelen die in het water zaten zullen door bodemorganisme worden afgebroken. Hierdoor blijft er geen rest product over en wordt het milieu ontzien. zie de foto’s.

DSC_6575_Broekman