20 mei 2013

Extra aandacht afsluiting N840 welke dinsdagmorgen start

De Provincie maakt het volgende bekend ivm de komende werkzaamheden aan de N840, Steenheuvelsestraat en Botsestraat  in Leuth:  Werkzaamheden in de bebouwde kom van Leuth . Aan de Steenheuvelsestraat en de Botsestraat:Aanpassing van de kruising Morgenstraatje inclusief de bushaltes; Aanbrengen van een deklaag, bestaande uit rode fietssuggestiestroken, een zwarte rijstrook, belijning en een gootlaag.  Overige werkzaamheden: 

  1. Op het wegvak van rotonde Hubertusweg tot de aansluiting Kerkdijk wordt de markering vernieuwd.
  2. Op het wegvak van rotonde Lieskes Wengs tot de aansluiting Eversberg wordt het asfalt opgefrist en de markering vernieuwd.
  3. Op verschillende kruisingen worden op de fietspaden rode vlakken aangebracht.
  4. Op de kruising Duffeltdijk met aansluiting Kapitteldijk worden verhoogde banden aangebracht.  Lees meer.
  5. DSC_8822_Leuth

Deze overige werkzaamheden worden gecombineerd met het aanbrengen van de deklaag in Leuth.

De betreffende wegvakken worden in verband met de werkzaamheden afgesloten. Het verkeer wordt gedurende deze werkzaamheden omgeleid.

Fasering en verkeersmaatregelen

Leuth:

Voor het aanbrengen van de deklaag in Leuth is het noodzakelijk de kom van Leuth af te sluiten in de periode van dinsdag 21 mei tot en met uiterlijk vrijdag 7 juni aanstaande. Het (doorgaande) verkeer wordt gedurende een periode van maximaal drie weken omgeleid via de Polderweg. Tijdens de omleiding wordt de Weverstraat in Kekerdom opnieuw afgesloten met een slagboom.

In de periode vanaf 21 mei tot en met 26 mei aanstaande, tussen 17:00 uur tot 6:00 uur éénrichting verkeer mogelijk door Leuth vanaf Beek richting Millingen.

In de periode vanaf 27 mei tot en met uiterlijk 7 juni aanstaande, is tussen 17:00 uur tot 6:00 uur Leuth bereikbaar vanaf Beek en Bredestraat.

Doorgaand verkeer vanuit Beek richting Millingen via Leuth is in deze periode niet mogelijk.

Wegvak Hubertusweg tot Kerkdijk + kruising Duffeltdijk / Kapitteldijk:

Voor de werkzaamheden op het wegvak van rotonde Hubertusweg tot de aansluiting Kerkdijk is het nodig het gehele wegvak af te sluiten. De afsluiting staat gepland voor de periode van 21 mei tot en met 24 mei aanstaande tussen 7.00 en 17.00 uur.

In dezelfde periode wordt voor de werkzaamheden aan de kruising Duffeltdijk met aansluiting Kapitteldijk de kruising ook afgesloten, met uitzondering van het openbaar vervoer.

Wegvak rotonde Lieskes Wengs tot Eversberg:

Voor de werkzaamheden op het wegvak van rotonde Lieskes Wengs tot de aansluiting Eversberg is het nodig het wegvak af te sluiten. De afsluiting staat gepland voor de periode van 27 mei tot en met 31 mei aanstaande tussen 19:00 uur en 6:00 uur.

Bij deze werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via Kekerdom en de dijk richting Beek en omgekeerd. De slagboom is geopend gedurende de avond- en nachtwerkzaamheden aan het wegvak.

 

Voor alle werkzaamheden geldt dat het verkeer wordt omgeleid met borden langs de weg.

Wij attenderen u erop dat al deze werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. De weersomstandigheden kunnen leiden tot aanpassing van de planning.

 

Openbaar vervoer

De buslijnen rijden tijdens de afsluitingen via alternatieve routes.

 

Leuth

Gedurende de werkzaamheden rijden de buslijnen 80 en 82 niet door Leuth.

 

Lijn 82:

Reizigers die gebruik maken van lijn 82 (Nijmegen-Leuth-Kekerdom-Millingen) kunnen van aanvang dienst tot 08.20 uur en vanaf 14.55 uur gebruik maken van de tijdelijke bushaltes op de Duffeldijk ter hoogte van de Bredestraat en vlakbij de aansluiting Duffeldijk-Steenheuvelstraat-Kapitteldijk. Hier wordt een tijdelijke halte aan weerszijden van de weg aangelegd met daarbij de noodzakelijke voorzieningen.

 

Lijn 80:

Reizigers uit Leuth die gebruik maken van lijn 80 (Millingen – Ooij – Beek – Nijmegen v.v.) zijn de gehele periode aangewezen op de tijdelijke haltes op de Duffeltdijk ter hoogte van de Bredestaat en/of op de splitsing Duffeltdijk met de Erlecomseweg.

 

Kekerdom:

Gedurende de werkzaamheden rijden de lijnen 80 en 82 door de Weverstraat in Kekerdom. Er worden tijdelijke haltes ter hoogte van de Schouwenburgsestaat en het Dorpshuis ingericht.

Hulpdiensten

De hulpdiensten zijn nauw betrokken bij de verkeersmaatregelen. Dagelijks worden de routes verkend door een motorambulance om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten bij calamiteiten de snelste weg weten naar de hulpvraag.

 

Meer informatie

Voor vragen over uw bereikbaarheid kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Gert Gaastra (opzichter provincie Gelderland) 06 29960868.

Algemeen

De provincie is zich ervan bewust dat de wegwerkzaamheden zoals die momenteel worden uitgevoerd ingrijpend zijn en leiden tot overlast voor de omgeving en het verkeer. Omwille van de veiligheid van de verkeersdeelnemers en de werknemers van de aannemer vragen wij uw begrip en medewerking. Voor informatie over de omleidingsroutes verwijzen wij u naar de provinciale website www.gelderland.nl/werkenaandeweg en ww.bereikbaargelderland.nl.