31 augustus 2012

Werkzaamheden N840 in Leuth

Tijdens de werkzaamheden aan de N840 in Leuth is vanmorgen opnieuw een Brisantgranaat (25 ponder) aangetroffen en werd tevens een oude waterput uit vermoedelijk de 12e eeuw ontdekt. Een archeoloog vond de put tegenover de voormalige garage van Booltink onder het wegdek. Daar lag ook de granaat, welke door de ECG is uitgegraven en daarna is veilig gesteld. Nadere bijzonderheden over de werkzaamheden kunt u lezen bij Lees meer hier onder. zie de foto’s van vandaag.
DSC_9548_waterput

Werkzaamheden N840 (tussen Beek en Millingen aan de Rijn)

Op maandag 27 augustus zijn de werkzaamheden gestart. Er is een gedeelte puin verharding ontgraven. Inmiddels zijn er een aantal niet gesprongen explosieven geruimd. We zijn een archeologische waterput rijker. En er is duidelijkheid omtrent een oude leiding in het tracé van de toekomstige rijbaan. Regelmatig informeren wij u hier de komende periode over via WFM, De Rozet en www.ubbergen.nl en www.gelderland/840.nl

LET OP VERKEERSKUNDIGE AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN.

Wekelijks hebben Provincie, Politie en Gemeente overleg over de verkeersveiligheid rond de werkzaamheden. Gezamenlijk hebben we geconcludeerd dat er aanvullingen op de omleiding noodzakelijk zijn om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen.

Omleiding Polderweg,

Extra borden plaatsen voor met name de voorrangsregeling op de Duffeltdijk.

Fietspad Botsestraat is gevaarlijk doordat auto’s gebruik maken van het fietspad om de drempels te ontwijken. Dit levert gevaar op voor fietsverkeer. De drempels worden aangepast door een deel in het midden te verwijderen waardoor er met één zijde over de drempel gereden kan worden. Bij de drempels wordt een extra bord geplaatst met een adviessnelheid van 5 km/uur. Er wordt een lichtmast bijgeplaatst ten behoeve van het fietspad. De bermen op de Polderweg worden versterkt met betongranulaat.

De snelheid bedraagt 30km/uur op de Polderweg.

Bredestraat te Leuth

Er komen klachten binnen over de snelheid die gereden wordt op de Bredestraat. De snelheid bedraagt nu 50 km/uur deze wordt teruggebracht naar 30 km/uur. Wij adviseren u zich te houden aan de snelheid. Dit wordt middels extra borden nogmaals aangegeven. Mochten de klachten zich blijven voordoen zijn we genoodzaakt extra drempels aan te leggen, om fysiek te snelheid te verlagen. Als dat niet afdoende is wordt de Bredestraat afgesloten voor verkeer.

Kruising Kappiteldijk – Steenheuvelsestraat en Duffeltdijk.

Het fietsverkeer op de kruising komende vanaf Leuth en Beek heeft voorrang, de hoge snelheid waarmee men deze oversteek passeert met name vanaf Beek is onveilig voor de gebruikers van het fietspad. Wij zijn genoodzaakt drempels aan te brengen op de Kapitteldijk om het verkeer te remmen. Hier wordt de snelheid verlaagd, net als de Botsestraat naar 30km/uur. De adviessnelheid voor het passeren van de drempels bedraagt ook hier 5 km/uur.

Slagboom Kekerdom

Er komen aanvullende borden op de Duffeltdijk en nabij de Schouwenburgsestraat te Kekerdom. Hiermee hopen we dat duidelijker wordt dat de weg is afgesloten. Er bereiken ons berichten dat gebruikers zonder toestemming en ontheffing/vrijstelling gebruik maken van de slagboom. Wij staan niet toe dat er misbruik wordt gemaakt van deze situatie. De slagboom staat er voor hulpdiensten en busvervoer, dus voor u.

Wij achten het noodzakelijk deze maatregelen te moeten uitvoeren, om een zo veilig mogelijke omleidingsroute te garanderen. Matig uw snelheid, en houd rekening met andere weggebruikers, zodat er niet meer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Vragen?

Heeft u vragen? In het directieverblijf aan de Botsestraat 45a in Kekerdom is op:

  • 4 en 18 september;
  • 2, 16 en 30 oktober;
  • 13 november

Van 16.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur waar u van harte welkom bent.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de opzichter van de provincie, de heer R. Straten onder nummer 06-50273304.