23 maart 2012

Parkeren op de Erlecomsedam weer veranderd

Het vorig jaar ingestelde algehele parkeerverbod voor een groot gedeelte van de Erlecomsedam en een stukje Ooijse Bandijk, nabij de Bisonbaai in Ooij is weer verleden tijd. De gemeeente had de aanpassing gedaan zonder overleg met de bewoners en daar waren de aanwonenden niet blij mee. Het parkeren nabij de Bisonbaai is sinds de jaren 70 al een probleem en in die tijd is daar dan ook een parkeerverbod ingesteld voor bepaalde gedeeltes van de weg. Dat gebeurde eerst met borden, maar later verdwenen de borden en werden er gele strepen (onderbroken strepen) op het wegdek aangebracht, zodat er op bepaalde gedeeltes van de weg nog wel geparkeerd kon worden. Hierdoor ontstond ook een verkeersremmende situatie. De bezoekers van de Bisonbaai zelf konden hun auto’s parkeren in de wei van Wim Reijnen, de boer, welke naast huiskamercafe Oortjeshekken woont. Dit was en is een prima oplossing als de weersomstandigheden goed zijn. Natuurlijk kon dit parkeerverbod alleen goed werken bij een goede “handhaving”. Helaas was daar bij de politie niet altijd tijd voor en werd er regelmatig verkeerd en gevaarlijk geparkeerd, zodanig zelfs, dat landbouwvoertuigen er niet meer door konden. Maar in het afgelopen jaar (juli 2011) werden de gele strepen, die daar waren aangebracht vanaf het verkeersbesluit van 2 januari 2002 ineens vervangen door borden en gold het parkeerverbod voor beide zijden van de weg en over een zodanige lengte, dat het voor bezoekers van de aanwonenden erg ver lopen werd om op bezoek te gaan. Reden voor deze omwonenden om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente Ubbergen en dat bezwaar is nu beloond. De oude situatie keert weer terug. Bezoekers van de baai en van Oortjeshekken kunnen hun auto’s kwijt in de wei en de eerste automobilisten kunnen hun auto parkeren op de vrije weggedeelten. De bezwarencommissie adviseert de gemeente om een nieuwe be­slissing te nemen over de parkeersi­tuatie wanneer er gedegen onder­zoek is gedaan. Dit jaar wordt er door de gemeente een verkeerscir­culatieplan opgesteld, waar naast de gewenste verkeersstromen ook de gewenste parkeerlocaties in beeld worden gebracht. Voor be­woners komen er dit jaar informa­tiebijeenkomsten. zie de foto’s
DSCF7158_parkeren
Een fijne bijkomstigheid is, dat de horizonvervuilende borden in ieder geval weer verdwijen.