8 februari 2012

Beslag voor 1,4 miljoen voor witwassen door Millingenaren

Millingen aan de Rijn, 08-02-2012 • De Districtsrecherche van Tweestromenland heeft een omvangrijk onderzoek naar afpakken/witwassen en hennepteelt in Millingen aan de Rijn afgerond. Begin november 2011 werden tijdens een politieactie twee verdachten aangehouden en op diverse locaties invallen gedaan. Het onderzoek was voornamelijk gericht op het tegengaan van witwassen en ontnemen van crimineel verkregen vermogen. De 47-jarige hoofdverdachte zit nog steeds in gevangenhouding. Woensdag 2 november hield de politie in samenwerking met diverse partners een actiedag. Daarbij werden twee verdachten, een 47-jarige man en 42-jarige vrouw, in hun woning aan de Zeelandsestraat in Millingen aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet en het witwassen van grote geldbedragen. De vrouw is na verhoor in vrijheid gesteld, maar is nog wel verdachte in het onderzoek. Haar 47-jarige partner zit nog vast en zal in elk geval tot aan de zittingsdatum in voorarrest blijven.  (Bron: Regiopolitie Gelderland-Zuid)

DSCF1681_politie-1

Speerpunt: afpakken crimineel vermogen
De aanpak van witwassen is een prioriteit van politie en Openbaar Ministerie. Belangrijk speerpunt in het onderzoek was dan ook het ontnemen van crimineel verkregen vermogen, want deze vorm van misdaad mag niet lonen.
Voor de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel is bekeken of betrokkenen meer uitgaven hebben gedaan dan zij via legale bronnen konden verantwoorden.

In totaal is er voor bijna 1,4 miljoen euro klassiek en conservatoir beslag gelegd. Tijdens de actiedag gebeurde dat bijvoorbeeld op de woning in Millingen, een woning in Groesbeek, bankrekeningen, sieraden en een 30-tal auto’s die bij een autobedrijf in Nijmegen gestald stonden. Later nam de politie nog twee oldtimers in beslag die (opgeknapt) een grote waarde vertegenwoordigen. Alle auto’s zijn afgevoerd naar de Domeinen waar ook de taxatie zal gaan plaatsvinden.

Expertise
Ten behoeve van het omvangrijke afpakonderzoek heeft de recherche, zowel in de voorbereiding als in het verdere onderzoek, nauw samengewerkt met financiële specialisten. Een centrale rol in dit eerste afpakonderzoek binnen de regio Gelderland-Zuid was dan ook weggelegd voor de (interne) sectie Financiële Recherche. Tevens was er goede integrale samenwerking met de Belastingdienst Nijmegen. Het uitzoeken en vergelijken van alle financiële gegevens, mede tussen diverse instanties, was een tijdrovende klus. Rechercheurs hebben met tientallen personen en bedrijven gesproken en daarnaast is via internetrecherche veel informatie achterhaald.

Ook deed de politie uitgebreid sporenonderzoek en een buurtonderzoek. Waar nodig is samengewerkt met het lokale politieteam Groesbeek.
Het onderzoek is vorige week afgerond en het dossier verzonden aan het Openbaar Ministerie. (08)