6 januari 2012

Sluis Millingerwaard bij De Beijer geopend.

Net als vorig jaar rond deze tijd heeft de fa. De Beijer in Kekerdom de sluis geopend in de toegangsweg naar hun bedrijf in de uiterwaarden van Kekerdom. De vier schuiven werden rond 15.15 uur geopend om het water vanaf de waalzijde de Millingerwaard in te laten lopen. Dit gebeurde uit voorzorg, om de toegangsweg te beschermen. Het gevaar bestaat namelijk dat, als het water over de weg heen komt, de druk verkeerd wordt en de bermen rond de weg “weggevreten”  worden, waardoor ernstige schade aan de weg kan ontstaan. Een en ander heeft wel tot gevolg dat het wild en het vee in de Millingerwaard op zoek moet naar drooggelegen hogere gronden in het gebied. De verwachting is dat het water vanavond de weg naar de Millingerwaard, vanaf Kekerdom, onder water zal zetten.  zie de foto’s

DSC_8575_sluis

Zondagmorgen is de sluis alweer gesloten. Harry Hampsink uit Kekerdom meldde het volgende:

N.a.v. de berichtgeving en foto’s over het openen van de sluis in de weg van De Beijer, toen ik vanmorgen met mijn hond op pad was, trof ik een medewerker van de Beijer die de sluis aan het sluiten was,  terwijl het water nog volop van de Waal door de sluis de Kekerdomse ward instroomde. Ik vroeg de jongen naar het waarom. Hij legde me uit dat de verwachting was dat het water maandag een hoogte van 14.20 meter zou bereiken. Bij deze hoogte loopt de weg van De Beijer niet over. Door het nu sluiten van de sluis kon voorkomen worden dat het laatste stuk was via de sluis en de Kekerdomse Ward de een gedeelte van het terrein van De Beijer onder water zou zetten. Bij intredende val wordt de sluis weer geopend waardoor het water weer weg kan.