20 december 2011

Akkoord Provincie Gelderland over de natuur

— Persbericht —

20 december 2011

Akkoord provincie Gelderland, natuurorganisaties, waterschappen en landbouworganisaties doodsteek voor EHS

 

 

Het 13 december gesloten Gelderse coalitieakkoord tussen de provincie Gelderland, natuurorganisaties, waterschappen en landbouworganisaties laat weinig heel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Gelderland. Volgens Das&Boom vallen de hardste klappen in de Gelderse Vallei, waar geen sprake meer zal zijn van aaneengesloten natuur, toch de hoofddoelstelling van de EHS. Verdere verpaupering van de toch al zwaar verrommelde Gelderse Vallei zal natuur en landschap zwaar treffen.

 

Ook het oostelijk van de Zutphen gelegen eeuwenoude cultuurlandschap, met zijn vele landgoederen, wordt door de plannen zwaar uitgekleed. Het meest desastreus is het wegvallen of volstrekt marginaliseren van reeds zwaar onder druk staande verbindingen. Terwijl Flevoland rollebollend over straat gaat met staatssecretaris Bleker over de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, worden de laatste corridors door de Gelderse natuurorganisaties gewoon geschrapt…

‘Ze kunnen dus wel stoppen met ruziën. Zonder die verbindingszone staan die herten straks alleen maar een bosje verder, maar lopen dan wel dood op een dichtgemetselde Veluwe’, aldus Das&Boom voorzitter Jaap Dirkmaat. Alle oostelijke verbindingen, de Veluwe af richting het IJsseldal, zijn in het akkoord ook om zeep geholpen of tot op de naad uitgekleed.

 

Ronduit verbijsterend zijn de ontwikkelingen rond het ‘Ketelwald’ en de Hatertse en Overasseltse Vennen. Terwijl Rijkswaterstaat op dit moment nota bene nog dassentunnels boort onder de provinciale weg, net ten zuiden van Malden, worden alle routes van Nijmegen tot aan Molenhoek vogelvrij verklaard. Geen dier kan vanuit het Ketelwald nog westwaarts naar het Land van Maas en Waal of Brabant. De uiterst krappe ruimte tussen Nijmegen en Malden, het gebied ‘de Elshof’, wordt op grove wijze ontdaan van broodnodige uitbreiding. Het zal spoedig te klein zijn voor dieren als reeën en dassen.

‘Al deze hectares zijn destijds als laatste redmiddel op de kaart gekomen, om er nog net iets van te maken… Het waren de laatste strohalmen. Nu zijn ze opgegeven door dezelfde organisaties die er toen met vuur voor hebben gepleit.’ volgens Dirkmaat van Das&Boom. ‘Het is ongelooflijk hoe kort inmiddels ook het geheugen van de natuurorganisaties is!’

Onder Wijchen, waar tot aan de ecologische verbinding een nieuwbouwwijk is gebouwd, was met zorg een uitbreiding voorzien om ook daar nog net een corridor open te houden. Ook deze is geschrapt. Nationale doelen en internationale verdragen zullen niet gehaald worden. Das&Boom zal onbehoorlijk bestuur als proceduregrond laten onderzoeken, evenals een schadeclaim namens de belastingbetaler voor de tientallen miljoenen te vergeefs geïnvesteerde euro’s.

De Ecologische Hoofdstructuur was volgens oud-minister Braks (CDA) het laatste ‘grootscheeps reddingsplan voor de vaderlandse natuur’. Tijdens de decennia na hem is het plan uitgekleed, versobert en herbegrensd. Gelderland laat zien nu zien hoe de doodsteek wordt toegebracht.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Das&Boom,

telefoonnummer 024 – 684 22 94 / 06- 21 24 69 61.

bijschrift foto: De das maakt zich op voor talrijke verhuizingen in voorheen beschermde gebieden.

dassenfamilie_elshof