15 december 2011

Kerstviering senioren Regiopolitie Gelderland-Zuid

Vorig jaar moesten ze op het allerlaatste ogenblik uitwijken naar zaal Verploegen in Wijchen, omdat er in het Hoofdbureau in Nijmegen een persconferentie werd gehouden, maar woensdagmiddag konden de senioren van de regiopolitie Gelderland-Zuid (de meesten afkomstig van de Rijkspolitie District Nijmegen en gemeentepolitie Nijmegen, Tiel en Culemborg), hun kerstviering weer houden op de inmiddels oude vertrouwde plek, de kantine van het Hoofdbureau in Nijmegen. Voor hoe lang is ook weer onduidelijk, want er staat na de reorganisatie van 1994 weer een nieuwe reorganisatie voor de deur. Volgens jaar komt er een Nationale politie en dan kan alles weer anders worden. Maar de senioren blijven en zij waren dan ook met ongeveer 150 personen bij elkaar gekomen om er een grote reünie van te maken. Tijdens de bijeenkomst werd het voorzitterschap van de club overgedragen aan de onlangs gepensioneerde collega henk van Wijk, die het stokje overnam van de interim-voorzitter Gerard Moerman. Ook de huidige Regiochef Henk van Zwam was aanwezig en sprak de aanwezigen toe . zie de foto’s.

DSC_3832_Senioren_politie