9 december 2011

Staatssecretaris Zijlstra weigert subsidie museumpark Orientalis

PERSBERICHT

Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting, 9 december 2011

 

Zijlstra weigert eenmalige steun aan Museumpark Orientalis

 

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) wil geen investeringsbijdrage geven aan Museumpark Orientalis.

Dat heeft hij gisteren in een overleg met de Raad van Toezicht en de directie van Orientalis laten weten.

De staatssecretaris heeft gezegd dat het museumpark sinds 2008 niet meer onder zijn verantwoordelijkheid valt, maar onder die van de provincie Gelderland.  Bovendien is hij door het regeerakkoord gebonden aan forse bezuinigingen op de cultuursector. Hij heeft er op gewezen dat Gelderland niet bepaald een armlastige provincie is.

De museumdirectie is ernstig teleurgesteld door de opstelling van de staatssecretaris, temeer omdat de provincie Gelderland, maar ook de cultuurfondsen hun financiële bijdrage afhankelijk hebben gemaakt van rijkssteun.

 

Vorige week drong de Tweede Kamer bij Zijlstra aan op dit gesprek middels een aangenomen motie van Van der Ham (D’66)/ Klijnsma (PvdA)/ Van Dijk (SP). Het museum had zowel bij het rijk als de provincie Gelderland om een eenmalige bijdrage van 6 miljoen euro gevraagd om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Het museum is in staat om zelf voor de financiering van 2 miljoen te zorgen met hulp van fondsen, bedrijven  en particulieren. Met deze eenmalige investeringen wil het museumpark het kwaliteitsniveau fors verhogen om zo een gezonde exploitatie te realiseren zonder structurele overheidssubsidie.

 

Nu het rijk weigert mee te betalen, ligt de bal volledig bij de provincie Gelderland. De verwachting is dat hierover de komende weken wordt beslist.