13 oktober 2011

Gierzwaluwneststeen als trofee hoogste punt Kulturhus Kekerdom

Met het inmetselen van een gierzwaluwneststeen in de nok van het nieuwe Kulturhus in Kekerdom door wethouder Leidy van der Aalst werd donderdagmiddag in kekerdom gevierd, dat het hoogste punt van het kulturhus annex school bereikt was. Op initiatief van gierzwaluwkenner Bert Houkes, was voor deze vorm gekozen. Bert heeft zich na zijn werkzame leven, waar abrubt een einde aan kwam, toen hij door een hersenbloeding getroffen werd, ingezet voor de natuur en één van zijn  passies zijn nu de gierzwaluwen. Hij probeert zich op alle fronten in te zetten voor het behoud en de terugkeer van de gierzwaluwen in Nederland. Hij doet dit o.a.door  via een petitie op www.ruimtevoorvogels.nl voor elkaar te krijgen, dat de overheid er voor moet zorgen, dat bij nieuwbouw standaard voorzieningen voor vogels worden aangebracht. En onder het toeziend oog van genodigden van Oosterpoort projectontwikkeling, bouwcombinatie Groenland Ubbergen en  Bulkens architecten Bna, werd deze eerste gierzwaluwneststeen door de wethouder ingemetseld. zie de foto’s.

DSCF5423_gierzwaluw_Kulturhus