26 mei 2011

Opening collectie RIEU in Bevrijdingsmuseum

Vanmiddag werd in het  Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 de collectie Rieu, “Glans aan de vrijheidsboodschap” geopend door Pierre Rieu, zoon van André Rieu. Deze collectie bevat diverse militaire voertuigen, die met de bevrijding te maken hebben en die behoren tot de Maastrichtse verzameling van Pierre Rieu. Het materieel van deze tijdelijke expositie flankeert voor enkele maanden de collectie van het Bevrijdingsmuseum en geeft deze mede glans, inhoud en diepgang: een (her) beleving van de vrijheidsboodschap. Deze is te zien en te ervaren tm 30 september 2011. Voorafgaand aan de opening sprak dhr. Adriaan de Winter, verzetsman, gevangene, veteraan WO2 over zijn ervaringen. Ook vader André Rieu was bij de opening aanwezig. Muzikale medewerking werd verleend door de vocaliste Majorie Scholtz . zie de foto’s.
DSC_7623Rieu_copy

‘Collectie Rieu

Glans aan de vrijheidsboodschap’

Vanaf 27 mei a.s. in het Bevrijdingsmuseum

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek exposeert vanaf 27 mei a.s. voor het publiek een keur van militaire voertuigen die verbonden zijn met de bevrijdingstijd, afkomstig uit de Maastrichtse verzameling van Pierre Rieu.

Het materieel van deze tijdelijke expositie flankeert voor enkele maanden de collectie van het Bevrijdingsmuseum en geeft deze mede glans, inhoud en diepgang: een (her)beleving van de vrijheidsboodschap! Te zien en te ervaren: t/m 30 september 2011.

Het centrale thema van het Bevrijdingsmuseum behelst niet de vraag hoe de Tweede Wereldoorlog ontstond, maar hoe wij in Nederland en Europa onze vrijheid verloren en hoe deze vervolgens weer herwonnen werd. Unique selling point van het museum is de Bevrijding. Het instrumentarium van die bevrijding werd gevormd door geallieerde politici, hun bevolking, manschappen en het militaire materieel.

De tijdelijke tentoonstelling Collectie Rieu. Glans aan de vrijheidsboodschap’ laat vooral dat laatste zien en sluit naadloos aan op de vaste presentatie van het museum, waarin het verleden tot leven wordt gebracht door middel van diorama’s, typische jaren ’40 geuren, muziek, originele filmbeelden en toespraken. Voor het eerst kan jong en oud kan zich nu ook laven aan o.a. een Humber Snipe, Dukw en GMC Cargo.

Bron: de Gelderlander Leo Klaassen 240511

OORLOGSVOERTUIGEN Zoon van André Rieu toont oorlogscollectie in Nationaal Bevrijdingsmuseum

Rieu dendert door Groesbeek

Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek beschikt vier maanden lang over topstuk­ken uit de collectie van Pier­re Rieu. ‘De zoon van’ verza­melt oorlogsvoertuigen.

De Groesbeekse zondags­rust is afgelopen week­end danig verstoord door de familie Rieu.

Muziek kwam er niet bij kijken: twee opleggers met oorlogstuig er­op denderden naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum aan deWyler­baan. Daarop stonden vijf topstuk­ken uit de collectie geallieerde oor­logsvoertuigen van Pierre Rieu, zoon van de Limburgse orkestlei­der en violist. Vier maanden lang mag het mu­seum de voertuigen laten zien. Een buitenmuur van de wisselex­positieruimte is er speciaal voor opengebroken en voorzien van een extra brede en hoge deur. Militair materieel tonen ze tegen­woordig amper meer in Groes­beek, maar directeur Lenders vond dat het wel weer een keertje kon. En ook: dat de naam van Rieu er­aan verbonden is maakt zo’n tijde­lijke expositie natuurlijk extra leuk. Rieu is verwoed verzamelaar van geallieerd oorlogsmaterieel en be­zit inmiddels enkele tientallen voertuigen uit de TweedeWereld­oorlog. Graag wil hij er een mu­seum mee beginnen, maar voorlo­pig staan de tanks, trucks, jeeps en motoren in een enorme loods op­geslagen. 
Het Groesbeekse museum heeft ge­mazzeld met de selectie die de Limburger uit zijn verzameling wil­de uitlenen. De voertuigen die van­af donderdag de wisselexpositie vormen hebben stuk voor stuk een rol gespeeld bij de bevrijding van het Rijk van Nijmegen. Len­ders toont foto’s om het te bewij­zen. Op eentje bromt een soldaat op een Matchless-motor deWaal­brug op. Op een andere vieren be­vrijders en bevrijden feest op een DUKW- amfibievoertuig. Die land­den niet alleen op de stranden van Sicilië en Normandië, maar hiel­pen ook bij het overzetten van ma­terieel en voorraden over deWaal.

In de ondergelopen Ooijpolder was de ‘Duck’ ook een veel gezien voertuig.

En Rieu heeft het uitgezocht: ook de GMC-truck (waarop hele opera­tiekamers en tandartspraktijken werden ingericht) en de Snipe staf­wagen reden in het laatste oorlogs­jaar massaal rond in de regio. Dat de bijna schattige Cushman- scoo­ters dat deden is niet verrassend: die waren klein genoeg om met Gliders ( zweefvliegtuigen) of para­chutes in oorlogsgebied te laten neerkomen.

De expositie wordt met filmmate­riaal en overdonderende geluiden aangekleed en wordt donderdag­middag door Pierre Rieu persoon­lijk geopend.