17 mei 2011

Ecologisch bermbeheer in de Ooijpolder.

De gemeente Ubbergen gaat de bermen van de gemeentelijke wegen in de Ooijpolder ecologisch beheren. Dit houdt in: minder vaak maaien en het maaisel steeds afvoeren. De gemeente draagt op deze manier haar steentje bij aan de verbetering van biodiversiteit van het agrarische cultuurlandschap van de Ooijpolder. De bodem wordt door het ecologisch beheer schraler en er zullen meer verschillende planten gaan groeien en bloeien. Dit is goed voor insecten, vogels en andere kleine dieren. Zo bevorderen we de biodiversiteit en de bermen zien er afwisselender uit. De eerste meter van de berm naast de wegverharding wordt met het oog op de verkeersveiligheid twee keer per jaar gemaaid. De rest van de berm wordt een keer per jaar voor de helft gemaaid. De andere helft wordt in het jaar daarop gemaaid. De buitenste delen van de berm komen dus een keer per twee jaar aan de beurt. Er ontstaan zo ruigtestroken die in de winter overblijven. De Ooijpolder vormt een kerngebied binnen het voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek. Binnen het kerngebied kunnen particulieren een marktconforme en langjarige vergoeding krijgen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen gecombineerd met boerenlandpaden. De bedoeling is dat een samenhangend netwerk van in het gebied passende landschapselementen ontstaat en dat extra wandelmogelijkheden worden gecreëerd. De bermen van de gemeentelijke wegen zijn ook onderdeel van het samenhangende netwerk.  Het ecologische bermbeheer wordt toegepast langs de volgende wegen: Alde Weteringweg, Kouwedijk, Kruisstraat (zuidelijk deel), Landbouwweg, Leuthsestraat, Persingensestraat, Sint Hubertusweg (oostelijke berm).