1 mei 2011

Vandaag start werkzaamheden kruispunt Beek

Nadat al eerder bekend gemaakt was dat de werkzaamheden aan het kruispunt van de Nieuwe Rijksweg (N325) met de St. Hubertusweg (N840)  en de Verbindingsweg in Beek al in maart en later april van start zouden gaan, zullen deze werkzaamheden nu echt vandaag van start gaan. Het afgelopen weekend heeft men al voorbereidende werkzaamheden verricht, waarbij tijdelijke verkeerslichten zijn geplaatst. De komende weken zal er intensief aan het kruispunt gewerkt worden en worden er nieuwe rijstroken aangelegd, zodat alle rechtdoorgaande en afslaande bestuurders een eigen rijstrook zullen krijgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met vertraging. zie de foto’s

DSC_8683kruispunt

 

 

Werkzaamheden kruising N325 met N840 bij Beek-Ubbergen


De provincie start op maandag 2 mei met werkzaamheden aan de kruising van de N325 met de N840 bij Beek Ubbergen. Ook wordt gewerkt aan de rijbaan van de St. Hubertusweg (N840) tussen de kruising en de rotonde. Naar verwachting is het werk op vrijdag 24 juni klaar.

Op
de kruising worden extra voorsorteervakken aangelegd. De fiets- en wandelpaden worden verplaatst. Er wordt nieuw asfalt gelegd en de verkeerslichten worden vervangen. Het asfalt van de St. Hubertusweg tussen de kruising en de rotonde wordt vernieuwd, evenals het middeneiland van de rotonde St. Hubertusweg.

Verkeershinder
Het werk wordt overdag en in de avond en nacht uitgevoerd. Tijdens het werk worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst en de rijbaan versmald. Overdag moet u rekening houden met verkeershinder en in de nachten tussen 20.00 en 6.00 uur met ernstige verkeershinder. Dit wordt vooral veroorzaakt door langere wachttijden voor de verkeerslichten en beperkte doorstroming door versmallingen en snelheidsbeperkingen.

Afsluitingen

Een beperkt aantal nachten wordt de rijbaan richting Beek-Ubbergen en richting Ooij afgesloten. Voor het verkeer in die richtingen wordt een omleidingsroute ingesteld. De data van de afsluitingen zijn nog niet bekend. Zij worden tijdig op deze website gepubliceerd.

Meer informatie
Maurits Brussen
Telefoon (026) 359 84 49
E-mail post@gelderland.nl