6 april 2011

Landschapskunstwerk OPEN

Het landschapskunstwerk Open, waarvan de voorbereidingen in 2007 gestart zijn, heeft deze maand zijn definitieve vorm gekregen. De naam OPEN ligt er. Nu moet de zaak nog begroeien, maar dat zal zeker in orde komen. Het kunstwerk heeft een imposante plek gekregen op een eilandje in ’t Meertje, op de locatie Thornsche Molen, nabij de Querdam op de grens van Nederland en Duitsland. Het kunstwerk is van Paul de Kort en is ongeveer 55 x 25 meter. In de toekomst komt er nog een bruggetje, zodat bezoekers zich op het kunstwerk kunnen begeven. zie de foto’s

DSC_0176_kunstwerk_Open_copy

Landschapskunstwerk OPEN       Bron: Via Natura

In 2007 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van een landschapskunstwerk. Dit is een initiatief van de Provincie Gelderland. In het landschapskunstwerk krijgt het water van ’t Meer een prominente plaats. Er komt een eiland, dat zich verheft uit het water. Op het talud van het eiland komt in rode bakstenen het woord ‘OPEN’. Dit landschapskunstwerk past in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

 

Hoe ziet het eruit?
Kunstenaar Paul de Kort heeft een ontwerp gemaakt. Het perceel grenzend aan ’t Meer wordt afgegraven en vernat. Met de afgegraven grond wordt een eiland in ’t Meer aangelegd van ongeveer 55 bij 25 meter. Op het eiland wordt in rode bakstenen het woord ‘OPEN’ gevormd. Het eiland is te bereiken via een bruggetje vanaf het fietspad.

Een mooie plek
Omdat het landschapskunstwerk uitziet op de stuwwal, wordt het een prettiger plek om te zijn dan nu het geval is.

Waar komt het?
OPEN komt op de historische locatie Thornsche Molen, op de hoek van de Querdamm en de Kapitteldijk. Aan de noordzijde van ‘t Meer herrijst te zijner tijd de molen. OPEN is een verwijzing naar de grenzen in het verleden, die nu open zijn.

Waarom een landschapskunstwerk?

  • Om de streekeigen identiteit van het landschap uit te drukken in een eigentijds landschapsbeeld. Zo wordt zichtbaar dat nieuwe ontwikkelingen kwaliteit aan het landschap kunnen toevoegen.
  • Om een kunstwerk te realiseren van, voor en door bewoners en gebruikers van het gebied.
  • Om groene diensten (betaald landschapsbeheer door particulieren) in te zetten voor onderhoud van het kunstwerk.

Aansluiting bij het LOP
Het landschapskunstwerk draagt bij aan het samenhangende netwerk van groen-blauwe dooradering volgens het LOP. Met name twee projecten van het LOP zullen profiteren van dit landschapskunstwerk: de ecologische verbindingszone (EVZ) Duivelsberg-Millingerwaard en Voedsel voor Natuur.

Wanneer is het af?
Eind 2010 is het kunstwerk klaar en het eiland toegankelijk. Het gras op het eiland wordt gemaaid en gehooid. In het najaar doen schapen het werk. De natuurvriendelijke oever wordt jaarlijks gemaaid om struiken te weren. Staatsbosbeheer heeft de grond gratis beschikbaar gesteld.