26 januari 2011

Politiekapel Gelderland-Zuid in zwaar weer.

De politiekapel van de Regiopolitie Gelderland-Zuid beleeft financieel moeilijke tijden. Dat berichtte vandaag de Gelderlander . De kans is groot dat de korpsleiding de geldkraan voor de ongeveer 50 muzikanten verder dichtdraait, de gemeente Nijmegen heeft al aangekondigd haar subsidie per 2012 stop te zetten. “Dat is niet makkelijk, maar we hebben de intentie en de hoop dat we een oplossing vinden”, zegt Berry Vogel,

DSCF0170Berry_Vogel

hoofdagent en secretaris van de politiekapel. “Het komend jaar wordt voor ons het jaar van de waarheid. We zullen ook zelf op zoek moeten naar sponsors.”  Volgens Vogel beschouwt de gemeente Nijmegen de politiekapel voortaan als een ‘concernkorps’ en dat gaat de kapel een kleine 5.000 euro per jaar schelen. “Een beetje raar, want het orkest van de universiteit wordt dan weer niet als een concernkorps beschouwd.”  Bovendien bestaat de geüniformeerde politiekapel al lang niet meer alleen uit agenten, maar juist vooral uit burgers, afkomstig uit de wijde regio. Ze verzorgen, in wisselende samenstelling, gemiddeld één optreden per maand, onder meer bij de Vierdaagse en de Airbornemars. Onlangs nog verzorgde de Politiekapel nog een gezamenlijk optreden met de Ooijse Toekomst in het dorpshuis De Sprong in Ooij. Maar ook luisterden ze de opening op van basisschool Opweg in 2004 Het Politieorkest bestaat uit de Kapel en het tamboer- en Lyrakorps. zie de foto’s van het concert in Ooij

 

 

Uit de Gelderlander van 260111 Politiekapel in zwaar weer, maar ‘hoopvol’

NIJMEGEN – De politiekapel van het korps Gelderland-Zuid beleeft fi­nancieel moeilijke tijden. De kans is groot dat de korpsleiding de geldkraan voor de ongeveer 50 mu­zikanten verder dichtdraait, de ge­meente Nijmegen heeft al aange­kondigd haar subsidie per 2012 stop te zetten.

„Dat is niet makkelijk, maar we hebben de intentie en de hoop dat we een oplossing vinden”, zegt Berry Vogel, agent en secretaris van de politiekapel. „ Het komend jaar wordt voor ons het jaar van de waarheid. We zullen ook zelf op zoek moeten naar sponsors.”

Volgens Vogel beschouwt de ge­meente Nijmegen de politiekapel voortaan als een ‘concernkorps’ en dat gaat de kapel een kleine 5.000 euro per jaar schelen. „ Een beetje raar, want het orkest van de uni­versiteit wordt dan weer niet als een concernkorps beschouwd.”

Bovendien bestaat de geünifor­meerde politiekapel al lang niet meer alleen uit agenten, maar juist vooral uit burgers, afkomstig uit de wijde regio. Ze verzorgen, in wisselende samenstelling, gemid­deld één optreden per maand, on­der meer bij de Vierdaagse en de Airbornemars.

De politie Gelderland-Zuid moet bezuinigen en staat daarnaast voor een fusie met de twee andere Gel­derse korpsen en met de twee Overijsselse korpsen. Vogel: „We hebben onderzocht of ook onze politiekapel zou moeten fuseren. Maar dat is lastig. De andere korp­sen hebben heel andere orkesten. Gelderland- Midden heeft een big­band, Noordoost- Gelderland een fanfare en wij zijn een harmonie.”

De politiekapel gaat nu diverse toe­komstscenario’s uitwerken.

Op de foto de Politiekapel bij de intocht van de Vierdaagse op de St. Annastraat in 2010.

DSCF7644Politiekapel_GLZ