17 september 2010

Onthulling gerestaureerde Shermantank

Vrijdagmiddag is de geheel gerestaureerde “Sherman Tank” met de naam Robin Hood onthuld op het terrein van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dit gebeurde door burgemeester Gerd Prick in aanwezigheid van een grote groep Britse oorlogsveteranen. Deze tank was eind jaren ’80 door de Sherwood Rangers, een Britse tankeenheid, die in september 1944, tijdens de “Operatie Market garden” was toegevoegd aan de Amerikaanse 82e Airborne Divisie. Der tank is enige tijd geleden naar Engeland gebracht en daar geheel gerestaureerd. Onlangs is de tank weer terug gebracht naar het buitenterrein van het museum. zie de foto’s
DSCF8832

Robin Hood terug uit Engeland

Eind mei is de Britse Sherman Tank – Robin Hood geheten –  die voor de hoofdingang van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek staat, op transport gegaan naar Engeland (York). Daar is hij volledig gerestaureerd, waarna hij vrijdag 17 september a.s. om 12.00 uur door Britse veteranen op het buitenterrein van het museum wordt onthuld.  
Eind jaren ’80 is de bijna 30 ton wegende tank aan het Bevrijdingsmuseum geschonken door de Sherwood Rangers: een Britse tankeenheid die in september 1944  tijdens Operatie Market Garden was toegevoegd aan de Amerikaanse  82e Airborne divisie en als zodanig een belangrijke bijdrage leverde aan de bevrijding van het Rijk van Nijmegen.
Een viertal van dit type tanks trok in de avond van 20 september 1944 over de Waalbrug bij Nijmegen; de stad werd toen bevrijd. Deze gebeurtenis markeert een cruciaal moment in de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland. Immers mede vanuit dit gebied werd in oktober en november 1944 het overgrote deel van Brabant en Limburg bevrijd. Bovendien vond in het bevrijde Rijk van Nijmegen in het voorjaar van 1945 de ’take off’ plaats voor de finale van de bevrijding tijdens Operatie Veritable. Lewis S. Brereton, commandant van de First Allied Airborne Army, bewees over een voorspellende blik te beschikken: ‘In the years to come everyone will remember Arnhem, but no will remember that two American divisions fought their hearts out in the Dutch canal country and whipped the hell out of the Germans’.

‘Robin Hood’ is een tot Sherman Tank ‘omgebouwde’ Canadese Grizzly tank die na de oorlog door het Portugese leger is gebruikt. De Portugezen hebben dit soort  tanks in de jaren ’80 afgestoten. 
De restauratie en het transport van de tank heeft zo’n 50.000 euro gekost en  is gesponsord door de Britse Firma TEI Ltd. Dit is een leidinggevend bedrijf in Engeland, gespecialiseerd in ontwerp, productie, restauratie, onderhoud en installatie op het gebied van energiewinning en petrochemische industrie. Het bedrijf dat gebukt gaat onder de economische crisis heeft besloten het boventallige personeel niet te ontslaan maar in te zetten voor enkele prestigieuze goodwill projecten. Het is een geweldige actie die voor het museum van groot belang is. De tank is immers te kwalificeren als een topstuk dat deel uitmaakt van het kernerfgoed van de Tweede Wereldoorlog.

Uit de Gelderlander van 180910:

BEVRIJDINGSMUSEUM
Britse veteranen wijden volledig gerestaureerde Shermantank in .

Veteranenclub Sherwood Rangers Association draagt de gerestaureerde Sherman­tank uit WOII in Britse stijl over aan het Groesbeekse Bevrijdingsmuseum.

Old chaps dragen ‘ Robin Hood’ over

Eigenlijk is ie al meer dan twintig jaar de robuuste blikvanger van het Groes­beekse Bevrijdingsmu­seum. En toch was de Sherman­tank ‘Robin Hood’ gistermiddag eventjes het middelpunt van her­nieuwde belangstelling. Robin Hood maakte vorige week name­lijk z’n comeback aan deWyler­baan. De tank ging afgelopen voorjaar op transport naar Engeland waar de dertigtonner een grondige op­knapbeurt kreeg. Met dank aan de Sherwood Rangers, de Britse divi­sie die de mastodont in 1988 schonk aan het Bevrijdingsmu­seum. De veteranen van de vroegere Brit­se tankeenheid zorgden ervoor dat de 30.000 euro vergende facelift ge­heel werd betaald door TEI, een bedrijf dat in Engeland marktlei­der is op het gebied van energie­winning en petrochemische indus­trie. ‘ A splendid job’, constateert een te­vreden museumdirecteurWiel Lenders tijdens het inwijdingsfeest­je. Een feestje dat zich in flegmatie­ke Britse stijl ontrolde voor het pu­bliek op het museumterrein: bol­hoeden, krijtgestreepte pakken, pa­raplu’s, veteranen behangen met medailles, blauwe baretten, sabels, bazuinen, een versgestreken Britse vlag.

Veteraan Arthur Klynitt ( 90)schiet plaatjes van Robin Hood. De tanks van het type Sherman waren tij­dens de oorlog zijn ‘brother in arms’. Hij vocht in de Sahara, Tri­poli, El Alamein en kwam uitein­delijk met zijn Sherwood Rangers via de stranden van Normandië in Groesbeek terecht.

‘ Yes’, hij heeft de ‘ Dutch’ nog steeds hoog zitten; ‘good people’.

Hij heeft hun ontberingen en hon­ger meegemaakt en is eigenlijk na al die jaren nog steeds ‘ pissed’ op de ‘ wicked Germans’.

Arthur Klynitt heeft een heilig ont­zag voor de Sherman die met type­nummer T152098 als echo van het verleden museumbezoekers lijkt te waarschuwen dat het nooit meer mag gebeuren: „ A seventy millime­ter gun, sir. And two Brownings.”

Museumbaas Lenders noemt de ge­pensioneerde Robin Hood ‘een prachtig voorbeeld van levende ge­schiedenis’. Voor de hoogbejaarde veteranen heeft Lenders ook een boodschap: ‘ This is your history’.

De Sherwood Rangers werden van­af september 1944 toegevoegd aan de Amerikaanse 82nd Airborne Di­vision. De eenheid speelde een be­langrijke rol bij de bevrijdingsope­ratie Market Garden in het Rijk van Nijmegen. De Robin Hood van het Bevrijdingsmuseum heeft lange tijd dienst gedaan bij het Por­tugese leger, dat het rupsvoertuig in de jaren ’80 van de hand deed.

De Sherwood Rangers Association schonk de tank aan het Groesbeek­se museum.

De Groesbeekse Robin Hood is overigens niet de originele tank die onder die geuzennaam in sep­tember 1944 als eerste over de Nij­meegseWaalbrug rolde. Toch krijgt de ‘nepper’ straks een promi­nente plek in het nieuw te bou­wen museum.