26 mei 2010

Cursus Veilig en Gezond blijven fietsen in Ooij

Woensdag 26 mei werd voor de tweede keer de cursus “Velig en gezond blijven fietsen” van de gemeente Ubbergen gegeven in dorpshuis De Sprong te Ooij.  De eerste cursusdag was op 20 april, maar i.v.m. het grote aantal deelnemers (31 en het maximum aantal per cursusdag was 15)  moest een tweede dag georganiseerd worden.  Speciaal voor de wat oudere fietsers was deze dag georganiseerd in samenwerking met Sjoerdt de Ruijter van Finem Respice en de Fietsersbond. Er was een theoretisch en een practisch gedeelte. Bij het theoretisch gedeelte werden o.a. aan de hand van dia’s verkeerssituaties doorgenomen en kwam fietsenmaker Baars uit Beek zijn verhaal doen over allerlei zaken die met de fiets te maken hebben en werden de fietsen gekeurd. Maar  ook was er een orentest door een audicien en was een fysiotherapeute aanwezig om met de deelnemers speciaal fietsgymnastiek te doen en werden motorische vaardigheden voor het fietsen aangeleerd. In de middag werd de fietsvaardigheid getest op een speciaal uitgezet parcours en werd in de omgeving gefietst, waarbij ook gevaarlijke of onduidelijke situaties werden bekeken. Alle aanwezigen kregen na afloop van de cursus een certificaat uitgereikt door de verantwoordelijke wethouder en initiatiefnemer, Leidy van der Aalst.  zie de foto’s

DSCF1425fietscursus

DSCF1530fietscursus