17 maart 2010

Postbesteller dumpt post in bos Berg en Dal

Een postbesteller uit Berg en Dal (niet van de TNT) heeft de laatste weken de post van de distributeurs Sandd, Selektmail en VSP, welke aan hem toevertrouwd was, in het bos nabij de tennisvelden in Berg en Dal gedumpt. Onder deze post diverse broeven van de belastingdienst, maar ook reclamepost. In het bos werden in ieder geval 6 bundels doorweekte post aangetroffen, welke vanaf eind januari bij de diverse bewoners van Berg en Dal bezorgd had moeten worden. De leiding van deze postdiensten heeft zich inmiddels over de post bezorgd en zal er voor zorg dragen, dat deze post alsnog op een passende manier bij de klant terecht komt. Tevens is er aangifte gedaan bij de politie.


Bron: De Gelderlander (180310)
door Hans Peeters
BERG EN DAL – Vele honderden brie­ven en andere poststukken zijn in Berg en Dal niet in de brievenbus, maar in de struiken beland. Zes bundels post (ongeveer 500 brie­ven) zijn achtergelaten in de berm van deWaldeck Pyrmontlaan. De bezorger die de post heeft bezorgd in opdracht van onder andere Tip­top Verspreidingen, Selektmail en DHL houdt een ingehuurde kracht verantwoordelijk voor het achte­loos wegwerpen van de bundels.
De politie heeft de zaak in onder­zoek.
De pakketjes zijn door buurtbewo­ners gevonden. De adressen op veel poststukken zijn door regen, sneeuw en modder besmeurd en onleesbaar geworden. Volgens de bezorger zaten er bij de weggegooi­de post belangrijke stukken zoals bankafschriften en aangifteformu­lieren van de belastingdienst.
De bezorger die de verspreiding van de brieven heeft uitbesteed is erg ontdaan: „ Je zult maar op be­langrijke post zitten te wachten.
De mensen die een blauwe enve­loppe hebben gekregen, krijgen misschien wel gedonder met de fis­cus.”
Rayonmanager Henk Kocken van Tiptop Verspreidingen in Cuijk heeft zijn werkneemster uit Berg en Dal inmiddels op staande voet ontslagen.
Tiptop stuurt de gevonden post­stukken terug naar opdrachtgever Sandd, die de brieven opnieuw gaat verzenden. Volgens Tiptop wordt van de 430 bezorgers in de regio Nijmegen en het Land van Cuijk verwacht dat ze uiterst se­cuur en ordentelijk met poststuk­ken omgaan: „In dit geval heeft de bezorger uit Berg en Dal de ver­spreiding van de brieven buiten ons medeweten om uitbesteed en dat mag nu eenmaal niet. Postbe­zorging moet uiterst betrouwbaar zijn. Dit is bepaald geen visitekaart­je voor ons. Alle bezorgers kennen onze uiterst strenge procedures.”
Voor de medewerkster uit Berg en Dal betekent het incident met de weggegooide post volgens Tip­top- manager Kocken ‘einde oefe­ning’. „Wij hebben al haar tegoe­den geblokkeerd en de kosten die we voor herbezorging moeten ma­ken zullen ook worden verhaald.”
Kocken heeft zijn collega’s van DHL, Selektmail en andere op­drachtgevers op de hoogte gesteld van het feit dat de poststukken die door deze bedrijven in Berg en Dal zijn verspreid uiteindelijk niet in de bus maar in het struikgewas zijn beland.