25 januari 2010

Vrijwilligers bijeenkomst Ooijse KBO

De Ooijse KBO, de Katholieke Belangenvereniging 50plus, hield zaterdagmiddag haar jaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst in het dorpshuis De Sprong te Ooij. Op zo’n ogenblik is ineens duidelijk, hoeveel mensen zich allemaal op vrijwillige basis inzetten voor een vereniging. In zijn toespraak memoreerde voor- zitter Jan Donderwinkel dan ook het belang van vrijwilligers en hij sprak o.a. over het feit, dat een kwart van de Neder- landers vrijwilligerswerk doet, waardoor jaarlijks 20 miljard Euro voor en door de samenleving wordt bespaart. Broer Reijnen zong een lied van vroeger en Rika van Kerkhof had een prachtige voordracht over de loop van het geld. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamen- lijke maaltijd. zie de foto’s.