8 december 2009

Nieuwe wijk Sprengenbeek geopend.

Onder het toeziend oog van vele nazaten van wijlen dokter van Hasselt onthulde vanmiddag dochter Vera van Hasselt het door haar zelf gemaakte beeld van haar vader Piet van Hasselt in de nieuwe wijk Sprengenbeek te Beek. Dit was tevens de officiële ingebruikneming van de Sprankel, het nieuwe appartementencomplex in deze nieuwe wijk. Ook werd het nieuwe boek gepresenteerd over dr. Piet van Hasselt, geschreven door Tijs Tummers m.m.v Hans Groothuijse, Johan Holterman, Govert Janssen en Paul Remy. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de jongste zoon van Dr. van Hasselt en zijn kleindochter Guyonne. Zij was de laatste baby die door haar opa ter wereld werd geholpen. zie de foto’s


door Geert Willems Bron: De Gelderlander.
BEEK – Achter het gemeentehuis van Beek wordt vandaag een doop­feest in de openlucht gevierd. Het dorp heeft er sinds kort twee nieu­we straten bij gekregen ( Van Has­seltstraat en Hildebrandstraat) en die worden officieel ingehuldigd, net zoals het appartementencom­plex De Sprankel. Er is 2,5 jaar ge­bouwd achter het gemeentehuis.
De ene straat is vernoemd naar de 19e eeuwse schrijver Hildebrand, pseudoniem voor Nicolaas Beets, die met zijn Camera Obscura een klassieker uit de Nederlandse litera­tuur op zijn naam heeft staan. Eén van de verhalen uit die bundel speelt zich af in Beek, dat Beets overigens Sprankendel noemt.
De Van Hasseltstraat is een eerbe­toon aan de Beekse huisarts, te­vens geneesheer-directeur van Ka­lorama, die in 1974 overleed. Hem valt vandaag nog meer eer te beurt omdat er ook een borstbeeld wordt onthuld, gemaakt door dochter Vera. Ook wordt er een biografie van hem gepresenteerd. Bij die plechtigheden zijn ook di­verse nazaten van dokter Piet van Hasselt aanwezig.
Beide nieuwe straten worden bin­nenkort al veranderd in een 30-ki­lometerzone. De doorgang naar de naburige Constantijn Huygens­straat wordt afgesloten, om sluip­verkeer te voorkomen. Bewoners en bezoekers van de nieuwe stra­ten hebben dan maar één aanrij­route: via de entree aan de Verbin­dingsweg bij het gemeentehuis.
Bij de vormgeving van de Van Has­seltstraat en Hildebrandstraat is er al rekening mee gehouden dat er een 30- kilometerzone ingericht zal worden. Er moet alleen aan het be­gin van beide straten nog een extra drempel gelegd worden, om bestuurders ook te dwingen de voet van het gas te halen. De aan­wonenden zijn tijdens een eerdere informatieavond al geïnformeerd over de komst van de drempels.
In een 30- kilometerzone zijn min­der verkeersborden nodig en dat maakt de zone veiliger en overzich­telijker. Bovendien oogt een woon­omgeving veel fraaier als er geen woud aan verkeersborden is te vin­den.