14 september 2009

Schutterij bezoekt de pastorie.

Maandagmorgen bracht de Ooijse schutterij Eendracht een bezoek aan de pastorie, waar ze werden ontvangen door pastoor Dohmen en diaken Nieuwenhuis. Aan hen werd een vendelhulde gebracht. Door de koningin werd daar de erewijn gedronken uit een speciaal ontworpen beker, zonder voet, welke niet neergezet kan worden en dus achter elkaar leeg gedronken behoort te worden. Deze zilveren beker is ooit aan de schutterij geschonken door diaken Pieter. zie de foto’s (komen nog meer)

Ter gelegenheid van de ontvangst van de schutterij Eendracht op de pastorie sprak de pastoor zijn waardering uit voor de plaats van de schutterij in de dorpsgemeenschap.

“Er bestaan veel schutterijen en gildes en iedere gemeenschap heeft zo zijn eigen tradities. Maar wat overal als een rode draad door dit bijzonder soort verenigingsleven loopt is wel de solidariteit, de broederlijkheid en de vriendschap, die de leden van een schutterij samenbindt. Dit is een oude en waardige traditie, wat in het schuttersleven vertaald wordt in het beschutten en beschermen van het leven zelf voor iedereen van de eigen dorpsgemeenschap. De sterkere beschermt en komt op voor de zwakkere. Deze grondhouding vindt men ook terug in het wedstrijdschieten, in het verzorgen van feesten voor de gemeenschap (kermis) en in de attenties jegens zwakkere of zieke corpsgenoten of behulpvaardigheden voor de dorpsgenoten. De koning(in) speelt hierbij juist een bindende rol: door zijn (haar) representatieve taak wordt dit hele verenigingsleven bekroond en gewaardeerd.
De schutterij staat dan ook volop in het leven van de dorpsgemeenschap en daarom neemt ook de jeugd hier een bijzondere plaats in. Er wordt aandacht geschonken en mogelijkheden geboden zodat de jeugd in dit geheel zijn eigen invulling kan geven aan dezelfde eeuwenoude waarden van vriendschap, ondersteuning en broederlijkheid. De schutterij wacht niet totdat de toekomst uit de lucht komt vallen: zij neemt de jeugd in haar midden op en geeft in de persoon van de jeugdkoning(in) aan de jeugd zijn eigen volwaardige plaats in het verenigingsleven. Daarom is de schutterij geen folkloristische groep mensen, maar een hechte gemeenschap, waarin een ieder, jong en oud, leert om te gaan met elkaar op een eervolle en dienstbare wijze.”

Dit zijn prachtige woorden van pastoor Dohmen. Hij sloeg de spijker op de kop. Het is helaas zo, dat vooral de jongere mensen in onze gemeenschap nog niet helemaal door hebben, wat zo’n schutterij voor een dorpsgemeeschap betekent.  Het is een stuk folklore dat zeker bewaard moet worden.

Meld je aan als lid van de schutterij en zorg dat de vereniging bloeiend blijft.