7 september 2009

Nel Huisman koningin schutterij Eendracht.

Tijdens het koningschieten zondagmiddag op het terrein van dorpshuis De Sprong in Ooij schoot Nel Huisman uit Ooij zich tot nieuwe schutterskoningin van schutterij Eendracht. Tijdens een spannende strijd tussen haar echtgenoot Frans Huisman en Nel, was Nel de gelukkige en zij mag zich vanaf de komende kermis in het volgende weekend de nieuwe koningin voor het seizoen 2009-2010 noemen. Jeugdprins werd Tim van der griend, die om deze titel streed met zijn broer en Raymon Windt. Het koningschieten was deze keer zo laat (1 week voor de kermis) omdat de schutterij het vorige weekend naar het Europees Schutterstreffen in Kinrooi, België was. Het is de tweede keer dat Nel Huisman koningin van de Ooijse schutterij wordt. Zij was het ook al in 2003, terwijl haar man Frans al koning was in 1966 en 2004. zie de foto’s Nel Huisman Koningin bij schutterij Eendracht Ooij

Op zondag 6 september 2009 was te spanning te snijden op de schuttersdag van de Eendracht, tijdens het jaarlijks Koningschieten. Nadat de leden de VOGEL van zijn hoofd, vleugels en staart had ontdaan, was het de beurt aan Nel en Frans Huisman om de romp van de vogel van de mast te schieten. Dit onderdeel ging heel vlot want bij het 30e schot viel de romp van de vogel naar beneden op het schot van Nel. Frans keek wel beteutert, maar kon zich schikken in zijn lot om als prinsgemaal een jaar door het leven te moeten gaan. Voor beiden is het de derde keer dat ze het Koningspaar zijn in hun lange loopbaan bij de schutterij.

Bij de jeugd liep de spanning ook hoog op. Er waren veel schutters voor de prijzen, kop, vleugels en staart. Daarna was het de beurt aan de jeugdleden van de Eendracht om de romp van de vogel naar beneden te halen. De spanning was bij sommigen ondraagelijk. Dion van der Griend schoot de romp er bijna af. Hij bleef echter aan een minimaal stukje hangen te bungelen. Raijmond Windt was aan de buurt, maar kon de romp tot zijn verdriet niet naar beneden halen. Even later lukte het Tim van der Griend wel en hij werd dus de Jeugdkoning 2009-2010 van de Eendracht. Tim is geen onbekende bij de Eendracht, want in 2005 – 2006 was hij toen nog Jeugdprins.

Na de muziekale rondgang door het dorp en de vendelhulde op het Reiner van Ooiplein werd de traditionele koffietafel genuttigd in het dorpshuis De Sprong. Omstreeks 20.00 uur werd begonnen met de huldiging van jubilarissen.
Dit waren Mels Reijnen en Jan Reijnen voor het 60 jarig lidmaatschap, Ton Huisman voor zijn 50 jarig lidmaatschap, Jan Engelen, Piet Leensen en Wil Basten voor hun 40 jarig lidmaatschap en Han Reijnen voor zijn 25 jarig lidmaatschap.

De voorzitter van de Eendracht prees de Jubilarissen voor hun inzet op velerlei gebied binnen de schutterij. Mels en Jan Reijnen zijn beiden voorzitter geweest. Ton Huisman , Jan Engelen en Wil Basten als stil lid, Piet Leensen 30 jaar muziekant bij de drumfanfare en Han Reijnen Hoofdbestuurslid en officier. Door de Koningin werden de bijbehorende versierselen uitgereikt. Verder kreeg Ton Huisman een prachtige oorkonde uitgereikt en werd hij tot Erelid benoemd.
Hierna was de gelegehied om de jubilarissen te feliciteren en begon de feestavond , die muziekaal verzorgd werd door Jan Basten discotheek. Het viel voor sommige feestgangers niet mee om de beentjes van de vloer te krijgen na een lange dag van schieten eten en feesten.

De Uitslagen van het vogelschieten:
Senioren:
1. Geert Janssen (Kop) 1e prijs.
2. Paul Arnts (linker vleugel) 2e prijs
3. Annelies v. d. Griend ( rechtervleugel) 3e prijs.
4. Willemien Schel ( staart) 4e prijs.

Jeugd:
1. Demi Vernooij (Kop) 1e prijs.
2. Tomas van Raaij (linker vleugel) 2e prijs.
3. Tim v.d. Griend (rechtervleugel) 3e prijs.
4. Vera Verhoeven (staart) 4e prijs.

Wipschieten Jan reijnen Bokaal:
1e prijs Marko Groothuizen.
2e prijs Theo Reijnen.
3e prijs Robert Schel.

Vorstinnen regeren de Polder.Bron: De Gelderlander.

OIJ/ KEKERDOM – De Ubberse pol­derdorpen worden geregeerd door vrouwen. Na schutterskoningin Dorien in Kekerdom is afgelopen weekeinde Nel Huisman de konin­gin van Eendracht in Ooij gewor­den. Zij zal voorgaan op de Ooijse kermis die zaterdag begint.
Ze had één tegenstander: haar man Frans. „ Op de club schieten we allebei hetzelfde”, schat zij in. „ Als de vogel op hangen en vallen staat, komt het op geluk aan. Na dertig schoten viel hij bij mij. Maar ik moet zeggen: geluk of niet, het is toch wel leuk om van je man te winnen.”
Het is een trend dat vrouwen mee­doen aan het koningschieten. „ Schutterijen kunnen daar niet meer omheen”, volgens Nel. „ Al­leen in Gendt mogen de vrouwen nog niet meeschieten. Er zijn niet genoeg kandidaten meer. De jeugd ziet het niet zitten om de hele ker­mis in een bank te zitten en daar­na nog het hele jaar mee te gaan op concoursen. Maar het is ge­woon gezellig met een koningin.”
Toen zij zondag naar het schietter­rein ging, was ze nog niet van plan om mee te doen. „Er waren nau­welijks kandidaten. Op een gege­ven moment wilde de koningin van vorig jaar, Marian, eventueel nog wel een keer. Maar die zat moeilijk, omdat ze dinsdag op va­kantie ging. Ik zei tegen m’n man: ‘Ik schiet wel met haar mee, dat is leuker.’ Maar toen zij Frans: ‘ Dan kunnen wij beter tegen elkaar schieten’.”
Nel en Frans hoeven de kermis niet alleen te vieren, want ze heb­ben een vaste ploeg feestgenoten om zich heen. „Ik vier toch al vier dagen kermis en ik had al een week vrij genomen van mijn werk.” De twee zijn veteranen. Frans was al koning in 1966 en 2004, Nel was al koningin in 2003. „ Het zou leuk zijn als op 20 sep­tember Leuth ook nog een konin­gin krijgt”, vindt Nel.